Чи оплачуються вихідні дні, не засвідчені листком непрацездатності?

20.08.2019
Листок непрацездатності (далі — ЛН) оплачується на загальних підставах, водночас дні тимчасової непрацездатності, не засвідчені ЛН, а саме субота й неділя оплаті, не підлягають.

Чи показувати у ф.№ 1 ДФ прийняття на роботу внутрішнього сумісника

20.08.2019
Податківці роз’яснили, як заповнювати окремі графи ф. № 1ДФ, якщо працівник поряд зі своєю основною роботою виконує роботу за внутрішнім сумісництвом на тому ж самому підприємств

Колективні трудові спори можуть розглядатися в судах: Велика Палата ВС

20.08.2019
Велика Палата роз’яснила, в яких випадках спори між роботодавцем і профспілкою можуть розглядатися судами.

Реорганізація підприємства не є підставою для звільнення працівника

20.08.2019
Реорганізація підприємства шляхом перетворення не є підставою для звільнення працівника. У такому випадку працівнику одночасно з попередженням про звільнення має бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю і лише за відсутності такої роботи інша наявна робота.

Як оформити згоду від батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини

19.08.2019
Стаття 43 Конституції України гарантує, зокрема, кожній людині право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це стосується й осіб, які не досягли повноліття.

Звільнення працівника: визначаємо норму тривалості робочого часу на підприємстві з річним підсумованим обліком

19.08.2019
Підставою для визначення норми тривалості робочого часу при підсумованому обліку робочого часу є стаття  61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Також можна керуватися Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці від 19 квітня 2006 року № 138.

Пенсійний фонд України розпочав масштабне оцифрування паперових пенсійних справ

19.08.2019
Центри ретроконверсії вже працюють в Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи. В інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня 2019 року. 

Чи оподатковується заробітна плата за роботу у вихідний день

19.08.2019
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Зразок посадової інструкції працівника, відповідального за діловодство

16.08.2019
У зв’язку зі створенням на підприємстві відділу діловодства є потреба розробити посадові інструкції для працівників цього відділу. Як правильно дібрати назви посад для відповідальних за діловодство?

Звільнення одинокої матері без відпрацювання двох тижнів

16.08.2019
Чи може працівниця — одинока матір звільнитися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів? 

Сторінки