Як нараховувати єдиний внесок в разі звільнення працівника?

24.07.2019
У разі, якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску.

Травмовані на виробництві нелегальні працівники не отримають страхових виплат

23.07.2019
Неоформлення трудових відносин позбавляє права вимагати від роботодавця належних умов та оплати праці. Неоформлений працівник, який травмувався на роботі, або його родина не отримають страхові виплати, передбачені державою для потерпілих на виробництві.

Як можна вчиняти з відпустками за минулі роки та оплачувати в разі їх використання?

23.07.2019
Відповідно до статті 74 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР кожний громадянин України, який працює на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності, виду діяльності та галузевої належності або у фізичної особи, має право на щорічну відпустку. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, також мають таке право нарівні з громадянами України.

Особливості укладання трудових договорів

22.07.2019
Трудовий договір — угода між працівником і власником установи, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

22.07.2019
Головним документом, що визначає поняття та процедуру врегулювання конфлікту інтересів є Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, відповідно до якого конфлікт інтересів поділяється на потенційний та реальний.

Творча відпустка: умови, тривалість, порядок надання

22.07.2019
Статтею 16 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96 (далі — Закон № 504) передбачено надання працівникам творчої відпустки для закінчення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо (далі — наукова праця) та в інших випадках,визначених законодавством.Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 45.

Виправляємо помилку у повідомленні про прийняття працівника на роботу

22.07.2019
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Допомога по догляду за хворою дитиною фінансується ФСС з першого дня

19.07.2019
Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрачений за період догляду за хворою дитиною або членом сім’ї заробіток, починаючи з першого дня догляду. Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу і визначається на загальних підставах.

Суміщення професій (посад)

19.07.2019
Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) в межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації.

Особливості укладання сезонних трудових договорів

19.07.2019
Трудові взаємовідносини між роботодавцем та працівником, зайнятим на сезонних роботах, регламентує стаття 7 Кодексу законів про працю України - «Особливості регулювання праці деяких категорій працівників», а також Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09. 1974 року № 310-ІХ у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України.

Сторінки