Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Оформлюємо та ведемо Журнал реєстрації договорів про надання послуг

06.06.2019
Діяльність будь-якого підприємства, установи чи організації (далі — підприємство) неможлива без укладання різних видів договорів. А для підприємств, що спеціалізуються на наданні послуг — банківських, готельних, медичних, освітніх, охоронних тощо, основними видами договорів є договори про надання власне цих послуг.

З якою метою розробляють правила внутрішнього трудового розпорядку?

06.06.2019
Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці в області Валентина Ульяніна провела семінар на тему: «З якою метою розробляють правила внутрішнього трудового розпорядку». Вважають, що правила внутрішнього трудового розпорядку — це аркуш паперу, на якому зазначено дані про початок роботи, перерву на обід та кінець робочого дня. Зазвичай такий аркуш вивішують на видному місці в офісі для ознайомлення працівників.

Чи допускається створювати розширені назви професій?

06.06.2019
Часто перед підприємствами постає питання, як правильно в штатному розписі відобразити посади, які обіймають на підприємстві працівники. Як прийняти на роботу працівника, який буде виконувати роботи по двох посадах? Чи можна укласти з працівниками один трудовий договір? Слід оформлювати сумісництво чи суміщення?

Особливості «чорнобильської» відпустки

05.06.2019
Які пільги і компенсації, у тому числі додаткові відпустки за місцем роботи, передбачені для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи? Роз’яснює головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Наталія Вирста.

Чи зобов’язаний ФОП мати штатний розпис

05.06.2019
Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Перенесення щорічної відпустки

05.06.2019
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

ГУ Держпраці інформує про відповідальність за невиплату заробітної плати

05.06.2019
Головне управління Держпраці у Луганській області нагадує, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (стаття 43 Конституції). Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (стаття 21 Закону «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, далі — Закон № 108).

Інструкція з діловодства: підготовка розділу ІІІ «Організація документообігу»

05.06.2019
У журналі «Діловодство» продовжуємо цикл статей на тему «Інструкція з діловодства для юридичних осіб приватного права: поетапна підготовка». У червневому випуску журналу (№ 6, 2019) йтиметься про розділ ІІІ Інструкції з діловодства.

Семінар «Кадровий аудит своїми силами»

04.06.2019
Ми продовжуємо серію семінарів! Наступна зупинка — місто Луцьк!

Чи може роботодавець змусити працівника пройти обов’язковий медичний огляд?

04.06.2019
Роз’яснення надає в. о. начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області Марія Сікач.

Сторінки