Відкликання заяви про звільнення

26.07.2019
Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Загальні підстави звільнення працівників передбачені статтею 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Журнал реєстрації листків непрацездатності: чи потрібен на підприємстві?

26.07.2019
Згідно із частиною першою статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105 (далі — Закон № 1105) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Звільнення і листок непрацездатності: як оплачувати період хвороби?

26.07.2019
Статтею 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору, цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Навіщо потрібен колективний договір

25.07.2019
Здавалося б, на будь-якому підприємстві і без колективного договору є багато документів, що регламентують трудові відносини, тож цілком можна було б обійтися і без нього. Зрештою, у працівників є трудовий договір (якщо він укладений у письмовій формі), а в роботодавця — правила внутрішнього трудового розпорядку.

Заборгованість працівника перед підприємством: як повернути помилково виплачені кошти?

25.07.2019
Вичерпний перелік підстав, які дають право роботодавцю проводити утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника перед підприємством, наведено в частині другій статті 127 Кодексу законів про працю України.

Звільнення, переведення або смерть працівника: компенсація за невикористану відпустку

25.07.2019
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Переносимо відпустку правильно

25.07.2019
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Що передбачає атестація робочих місць

24.07.2019
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпень 1992 року № 442, Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці України від 1 вересня 1992 року № 41. Під час проведення атестації заповнюється Карта умов праці згідно з Інструкцією, затвердженою Мінпраці України від 30 листопада 1992 року № 06-41-48 та МОЗ України від 27 листопада 1992 року. Ці нормативні акти визначають основні документи, які потрібні для проведення атестації, а також підсумкові документи.

При кожній виплаті зарплати роботодавець повинен повідомити працівника про розміри оплати праці

24.07.2019
Статтею 110 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) встановлено, що при кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про розміри оплати праці, про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

Виправляємо помилки у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

24.07.2019
Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993№ 301(Постанова № 301) відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок лежить на керівникові підприємства,установи, організації(підприємство) . Особи, які здійснюють облік, зберігання і видачу трудових книжок, за порушення встановлених правил несуть дисциплінарну відповідальність.

Сторінки