Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

4 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
redaktor
9 березня, 2011 - 10:24
Пользователь Михайло отправил сообщение, используя форму контактов http://kadrovik.com.ua/contact. Я став до роботи з 01.03. Маю справу з кадрами, з державними службовцями, дуже часто маю підраховувати їхній стаж роботи. Будьте ласкаві, напишіть, яким чином правильно рахувати стаж, щоб не помилитись?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
9 березня, 2011 - 11:15

До стажу державної служби згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення стажу державної служби» від 3 травня 1994 року N 283 зараховується робота (служба):

на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, розвідувальних органів, інших органів управління військових формувань, Держспецзв'язку, Адміністрації Держспецтрансслужби, державної податкової та контрольно-ревізійної служби;

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком;

на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєно персональні звання;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за охороною праці;

на посадах спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції), які не мають спеціальних звань;

на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату Національного банку України, Республіканського банку Криму, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь Національного банку України;

на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду соціального захисту інвалідів;

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і Севастополя;

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України;

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;

на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування;

на посадах керівних працівників і спеціалістів Української державної насіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, державних зональних лісонасіннєвих інспекцій, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, яким надано повноваження головних або державних інспекторів з насінництва та розсадництва, з дня набрання чинності Законом України "Про насіння і садивний матеріал" (з 28 січня 2003 року);

на посадах Головного державного інспектора з карантину рослин України, головних державних інспекторів з карантину рослин Республіки Крим, області і міста Києва, їх заступників, а також головних, провідних спеціалістів та спеціалістів всіх категорій прикордонних обласних, обласної, міської інспекції з карантину рослин, завідуючих прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах або шосейних шляхах, які за посадою є одночасно державними інспекторами з карантину рослин відповідної території або пункту, з дня набрання чинності Законом України від 30 червня 1993 р. N 3348-XII "Про карантин рослин" (з 24 серпня 1993 р.); на посадах Головного державного інспектора з карантину рослин міста Севастополя, його заступників, спеціалістів Державної служби з карантину рослин України, які є державними інспекторами з карантину рослин, з дня набрання чинності Законом України від 3 квітня 2003 р. N 674-IV "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (з 1 січня 2004 року);

на посадах за квотою України у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав та посаді Повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав;

на посадах начальника Головної державної інспекції захисту рослин - Головного державного інспектора захисту рослин України, заступників начальника Головної державної інспекції захисту рослин - заступників Головного державного інспектора захисту рослин України, начальників державних інспекцій захисту рослин - головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, заступників начальників державних інспекцій захисту рослин - заступників головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, всіх спеціалістів - державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів з дня набрання чинності Законом України від 14 вересня 2006 р. N 141-V "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів" (з 4 жовтня 2006 року);

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я та державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з дня набрання чинності Законом України "Про лікарські засоби" (з 7 травня 1996 р.).

До стажу державної служби включається також:

період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;

час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі;

час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі;

час роботи:

- за кордоном на посадах керівних працівників і спеціалістів за направленням державних органів, якщо до направлення за кордон працівник працював у таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний орган;

- на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким делеговано функції управління майном організацій і підприємств, заснованих на загальнодержавній власності;

- в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049;

- на посадах керівних працівників і спеціалістів у Державному центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості;

- на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців;

Установлено, що для службовців, які після прийняття цієї постанови при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049, а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до цієї постанови, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 397.

- час навчання в аспірантурі або докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи докторант перебував на державній службі і після закінчення навчання повернувся на державну службу;

- на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України;


- на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ, організацій, голови, першого заступника та заступника голови правління Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України, якщо безпосередньо з цих посад вони призначені (обрані) на посади державних службовців першої - четвертої категорій;

- стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257, незалежно від наявності перерв у роботі;

- на посадах керівних працівників і спеціалістів Національної комісії регулювання електроенергетики України та її територіальних представництв;

- стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової інформації, обчислений відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 377 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 430; 2001 р., N 39, ст. 1760);

- час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи;

- на посадах керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового господарства та державних лісогосподарських об'єднань Державного комітету лісового господарства;

- час військової або державної служби в розвідувальних органах України після повернення в установленому законодавством порядку до органів державної влади, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби;

- час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ;

- час служби в Держспецзв'язку на посадах рядового і начальницького складу;

- час служби на посадах рядового і начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання внутрішньої служби або служби цивільного захисту, в органах і підрозділах, що входили або входять до структури Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- час роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення роботи у зазначених органах повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування;

- час служби на посадах начальницького складу в Державній фельд'єгерській службі.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. Скарги, пов'язані з визначенням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно з чинним законодавством.

В Додатку до Порядку обчислення стажу державної служби зазначено Перелік державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, період роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до стажу державної служби, це зокрема:

Верховна Рада УРСР,

Президія Верховної Ради УРСР

Рада Міністрів УРСР

Верховна Рада СРСР,

Президія Верховної Ради СРСР,

Верховні Ради республік СРСР та їх Президії,

Ради Міністрів республік СРСР

Міністерства і відомства СРСР,

Міністерства і відомства республік СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств)

Міністерства і відомства УРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств)

Виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи

Місцеві органи державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР

Раднаргоспи

Органи народного контролю

Військкомати

Всесоюзні і республіканські промислові об'єднання та об'єднання, створені на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду

Органи нагляду за додержанням законодавства про працю

Органи виконання покарань (спеціалісти, які не мають спеціальних звань)

Держбанк СРСР, Зовнішекономбанк СРСР, Будбанк СРСР, Промбудбанк СРСР, Агропромбанк СРСР, Житлосоцбанк СРСР, Ощадний банк СРСР, їх республіканські банки (контори), крайові, обласні (міські) управління, а також міські і районні відділення

Обчислювальні центри та машинолічильні станції обласних, Київського та Севастопольського міських статистичних управлінь (посади начальників центрів і станцій, їх заступників, які відповідали за виконання робіт з підготовки та випуску статистичної звітності, керівних працівників і спеціалістів підрозділів підготовки та випуску статистичних матеріалів)

Державні архіви областей та їх філіали, державні архіви міст Києва і Севастополя

Республіканська інспекція середніх спеціальних навчальних закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Республіканська інспекція професійно-технічних закладів при Держпрофосвіті УРСР

Республіканська інспекція вищих і середніх спеціальних учбових закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Державний архів Автономної Республіки Крим

Центральні державні архіви УРСР

Контрольно-ревізійні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, ліквідовані у зв'язку з утворенням у 1993 році державної контрольно-ревізійної служби


kunar80
11 березня, 2016 - 13:38
Чи можна вважати місцевим органом державного управління Міністерства м'ясної та молочної промисловості УРСР обласне виробниче об'єднання м'ясної промисловості у розумінні постанови "Про порядок обчислення стажу державної служби"?   Обласні виробничі об'єднання м'ясної промисловості створені за наказом міністерства від 11.05.1976 № 207 "О создании производственных объединений" на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від 17.10.1975 № 479 "О схеме управления мясной и молочной промышленностью Украинской ССР", яка передбачала: 1) триланкову систему управління галуззю: Міністерство м'ясної та молочної промисловості СРСР - Міністерство м'ясної та молочної промисловості УРСР - виробниче об'єднання, підприємство; 2) створення у галузі 50 виробничих об'єднань згідно додатку; 3) створення у виробничих об'єднаннях спеціальних апаратів управління. Відповідно до "Общего положения о министерствах СССР", затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 10.07.1967р. № 640 (із змін. і доп.,  внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 02.09.1982р. №816), Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР у період свого існування було центральним органом державного управління, що здійснювало керівництво відповідною галуззю народного господарства в Українській РСР, керувало підприємствами, організаціями та установами  безпосередньо або через створені ним органи.
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
9 березня, 2011 - 12:07
З метою уникнення помилок і розбіжностей при безпосередньому підрахунку стажу роботи на практиці застосовується метод з використанням таблиці. Детально з ним можна познайомитися на стор. 102 журналу «Довідник кадровика» за червень 2008 року. Бажаю успіхів!