2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
Сергій Рибицький
28 квітня, 2011 - 16:05
Скажіть будь ласка які санкції передбачені за те, що була поділена на частини соціальна відпустка на дітей? Дякую.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
29 квітня, 2011 - 11:07
Статтею 27 Закону України "Про відпустки " встановлено, що нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально уповноважені на те державні органи та інспекції, які є незалежними у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу. Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють в межах своєї компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та профспілкові органи. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Стаття 28 Закону України "Про відпустки " встановлена відповідальність за порушення законодавства про відпустки. Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством. Функції державного контролю за дотриманням законодавства про працю, в т. ч. про відпустки, здійснює Державна інспекція України з питань праці. У разі порушення роботодавцем норм законодавства про працю за результатами перевірки посадові особи Державної інспекції України з питань праціі мають право вносити їм приписи про усунення виявлених порушень; складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, а також розглядати справи про такі правопорушення та накладати адміністративні стягнення згідно із законодавством. Так, згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.