4 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
Гнатюк
11 червня, 2011 - 17:50
Керівництво нашого підприємства не укладає кол. договір. Чи встановлена законодавством відповідальність адміністрації підприємства за неукладення колдоговору?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
14 червня, 2011 - 09:58
Закон України "Про колективні договори і угоди" визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, угод на добровільній основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною (Конвенція МОП N 98 "Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів", Конвенція МОП N 154 "Про сприяння колективним переговорам"). Згідно із частиною 7 статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Проте, відповідно до статті 4 Господарського кодексу України , він не регулює трудові відносини. Господарський кодекс Українивизначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (стаття 1). Хотілось би зазначити, що при вирішенні питання стосовно доцільності укладення колективного договору потрібно враховувати те, що лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями, чітко визначаючи права та обов'язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних умов праці, в тому числі оплати праці. В колективному договорі можна врахувати особливості діяльності певного підприємства, використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва. Необхідність укладення колективного договору обумовлена також тим, що до колективного договору мають бути включені нормативні положення, якщо в актах законодавства міститься пряме визначення про обов'язковість закріплення цих положень в колективному договорі. Так, приміром, відповідно до статті 15 Закону України "Про оплату праці" шляхом переговорів і на умовах, визначених колективним договором, повинні встановлюватись: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженими на представництво органом. Подібні вимоги містяться і в законах України "Про охорону праці", "Про відпустки" та інших актах законодавства. Слід зазначити, що хоча законодавство не містить норм, які передбачають відповідальність за відсутність колективного договору, статтею 17 Закону України "Про колективні договори і угоди" передбачено відповідальність за ухилення від участі в переговорах. Так, на осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах по укладенню, зміні або доповненню колективного договору чи навмисно порушили строк, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця ж відповідальність визначена також у статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто законодавством забезпечуються права сторін, зокрема, профспілок і власників на ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод. Порядок і строки накладення штрафів, передбачених Законом України "Про колективні договори і угоди", регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора (стаття 20 Закону України "Про колективні договори і угоди").
eleonora_ukr
30 червня, 2011 - 09:29
И все таки, нужен ли колдоговор на предприятии в обязательном порядке? И какими документами достаточно регулировать трудовые отношения? Трудовой книги и трудового договора в устном порядке достаточно?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
26 липня, 2011 - 18:58
Відповідно до статті 11 КЗпП колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Дана норма є і в статті 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року N 3356-XII, де зокрема зазначається : колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях ( незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Отже, укладення колективного договору є обов’язковим у разі використання на підприємстві найманої праці незалежно від кількості працівників та за наявності ініціативи хоча б однієї зі сторін. Якщо жодна зі сторін не виявила ініціативи, то ніхто не може примусити сторони укласти такий договір, адже обов’язковою умовою будь-якого договору є вільне волевиявлення сторін (ст. 4 Конвенції укладення будь-якого договору є вільне волевиявлення сторін МОП № 98 «Про застосування принципів права на організацію та на ведення колективних переговорів», ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України). На сторінках журналу «Довідник кадровика» досить детально розглядались питання, присвячені колективним договорам, зокрема це матеріал Володимира Киби «Колективний договір: недоліки і помилки при укладенні», опублікована в №4, с. 54, 2007 року та матеріали Володимира Максимчука «Укладення колективного договору», опубліковані, в 2006 році № 9 с. 4, № 10с. 3, № 12, с. 6. Законодавством не передбачено відповідальності підприємства чи його посадових осіб за неукладення колективного договору або за невиявлення ініціативи щодо його укладення. Щодо останнього запитання, я б радила не обмежуватись тільки записом в трудовій книзі та укладення трудового договору в усній формі, це має бути наказ про прийняття на роботу працівника, адже записи в трудовій книжці робляться відповідно до наказу, наприклад про прийняття, про переведення, про звільнення (п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників), особова картка працівника П-2, особова справа тощо. В Спецвипуску. Довідник кадровика № 1, 2008 рік Віктора Рожнова «Зразки кадрових документів» Ви зможете більш детально ознайомитись з документами, які готує кадрова служба.