Реєструйся

немає запису про переведення


Добрий день! Таке запитання: працівник був переведенний на іншу посаду, але не зроблений запис в трудовій. Помилку з’ясували коли працівника вже звільнили. Тоб-то є запис про прийняття і звільнення. Чи можливо зробити запис в трудовій про переведення на іншу посаду вже на новому підприємстві на підставі завіренної копії наказу про переведення на попередньому підприємстваі наступним пунктом після звільнення: “пропущений запис про переведення: перевести на посаду директора представництва на підставі наказу №___ від_________.”