6 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
Nadin
2 липня, 2011 - 16:25
Подскажи пожалуйста, какая ответственность грозит предприятию если мы не будем вести "табель учёта рабочего времени"? Просмотрела все, везде пишется что он нужен, но от ответственности за его отсутствие не нашла. Заранее большое спасибо
oksanav_k
Зображення користувача oksanav_k.
5 липня, 2011 - 16:25
??? А как же тогда вести учет рабочего времени рабочих???? Усно что-ли???
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
20 липня, 2011 - 17:01
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 року N 2614-XII, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати затверджено типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, зокрема табель обліку використання робочого часу. Ця форма в Україні застосовується з 1 січня 2009 року, затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489, передбачає й відповідні коди та символи відображення режиму роботи та відпочинку працівників (робітників). Табель обліку використання робочого часу (форми № П-5 уповноваженій особі, доцільно його вести, адже цей документ – підстава для нарахування працівникам заробітної плати, допомоги у разі тимчасової непрацездатності, заробітної плати за час відпустки та інших виплат. Наказ № 489 не установлює вимог чи методичних рекомендацій щодо порядку заповнення табеля, більше того, згідно з пунктом 2 примітки до табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві. Тому підприємець може увести свої позначення для заповнення. Стаття 18 Закону України «Про державну статистику» визначає основні права і обов'язки респондентів (юридичні особи; відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України; відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за межами України тощо). Згідно зі вищевказаною статтею респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики. Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику" за порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів. Стаття 186-3. Кодексу України про адміністративні правопорушення передбвачає відповідальність за порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень. Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України - тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
A05021967
7 липня, 2011 - 17:41
Согласно ст.30 ЗУ " Про оплату праці " собственник обязан обеспечить бухучет затрат на оплату труда и достоверный учет выполненной работы. При проведении проверки инспектором труда факт отсутствия табеля будет отражен в акте и предписании, контроль за исполнением которого обязателен. При неисполнении предписания на должностное лицо будет выписан админштраф в диапазоне 850-1700 грн согласно ст.188-6 КзАП.
Nadin
14 липня, 2011 - 14:13
спасибо:)
Nadin
14 липня, 2011 - 14:12
.