5 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
sergey26031976
30 травня, 2011 - 17:07
Якщо людина пішла в відпустку по догляду за дитиною з однієї організації,після 2 років влаштовується на роботу в іншу організацію і просить прийняти на 0.99% щоб зберегти допомогу по догляду.Як це зробити в рамках закону?Які відповідні накази про призначення на посаду и так далее.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
30 травня, 2011 - 19:09
Згідно зі статтею 179 КЗпП за бажанням жінки надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. За бажанням жінки , у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо жінка виходить на роботу на інше підприємство,установу, організацію, то відповідний трудовий договір на умовах неповного робочого часу має ознаки трудового договору за сумісництвом. У такому разі слід пам'ятати, що для сумісників – працівників державних підприємств законодавством встановлено межу тривалості робочого часу: не більше 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 3 квітня 1993 року № 245), для недержавних підприємств, установ, організацій такої заборони немає, і працівниця може бути прийнята за сумісництвом на умовах неповного робочого часу, наприклад, 7 годин 56 хвилин, аби не був повний робочий час. Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 3 квітня 1993 року № 245) установлено, що окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Згідно з вимогами частини третьої статті 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тому жінка, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого часу, має право на одержання щорічної відпустки, при цьому одержуючи допомогу по догляду за дитиною. Це випливає із загальних правил про право працівників на одержання відпусток. Пунктом 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. N 58, до трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів запис про час навчання у вищих навчальних закладах. Згідно з Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. N 58 на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом. Встановлення неповного робочого часу та робота за сумісництвом оформлюється шляхом подання працівницею відповідної заяви і видання наказу (розпорядження), наприклад, такого змісту: «Прошу прийняти за сумісництвом з неповним робочим днем (4 години) з 27 травня 2011 року до 26 травня 2012 року.» «Піскун Надію Федорівну, прийняти старшим економістом економічного відділу за сумісництвом з неповним робочим днем (4 години) з 27 травня 2011 року до 26 травня 2012 року. Встановити Піскун Н. Ф. на період цієї відпустки неповний робочий день (З 9 00 до 13 00) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Підстави: заява Піскун Н. Ф., копія свідоцтва про народження дитини"
Гость (не перевірено)
19 березня, 2013 - 21:03
пожалуйста подскажите как оформить приказ. Ситуация: Находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3лет женщина работала на неполном рабочем дне ну тоесть 0,5ст. (приказ про наложение обязанностей на неполный рабочий день в связи с нахождением в декрете) а теперь хочет уйти в оставшийся декретный отпус хотя мы не прирывали этот отпуск просто поработала 3 месяца несправляется и решина быть дома. Следующая фармулировка приказа будет верна, как "прошу снять с меня обязаности бухгалтера 0,5 ст. неполного рабочего дня в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком с 25,06,2012г. по 25,09,2014г."
sergey26031976
31 травня, 2011 - 17:10
В даному випадку людина розрахувалась з попередньої роботи і влаштовується на роботу в іншу організацію.Як її прийняти щоб зберегти допомогу.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
16 червня, 2011 - 17:35
І етап Приймаємо на роботу Жінка пише заяву про прийняття. Прикладу заяви: «Прошу призначити на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії з 9 червня 2011 року, дозволити працювати на умовах неповного робочого дня (7 годин 45 хвилин) до досягнення дитиної 3 років.» Приклад наказу «ПЕТРИЧЕНКО Галину Степанівну призначити на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії з 9 червня 2011 року. Дозволити встановити роботу з неповним робочим днем (7 годин 45 хвилин) з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу з посадовим окладом 2000 грн. на місяць. Підстава: заява ПЕТРИЧЕНКО Г. С., копія свідоцтва про народження дитини № дата.» ІІ етап Працівниця пише заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Приклад заяви: «Прошу надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 10 червня 2011 року». Приклад витягу з наказу: «ПЕТРИЧЕНКО Галині Степанівні, бухгалтеру централізованої бухгалтерії, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 10 червня 2011 р. Підстави: заява Петриченко Г. П., копія свідоцтва про народження дитини № дата.»