10 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
Ольга Козюберда
18 травня, 2011 - 17:25
І знову про те саме: в травневому 2011 р. номері журналу "Довідник кадровика" (стор. 102-106) надруковано роз"яснення Міністерства юстиції України від 01.02.2011 р. вказано, що при звільненні за п.3 ст.36 КЗпП України ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ВИХІДНА ДОПОМОГА у розмірі ДВОХ МІНІМАЛЬНИХ ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ. Шановна заступник головного редактора журналу "Довідник кадровика" Ольго Харечко - Ви і надалі будете писати протилежне ?
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
19 травня, 2011 - 15:28
Доброго дня шановна пані Ольга Козюберда! Дійсно, на стор 106 травневого номера журналу «Довідник кадровика» в роз’ясненні Міністерства юстиції України «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» від 01.02.2011 р. зазначено : «Вихідна допомога при звільненні працівника При припиненні трудового договору на підставах, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2, 6 частини першої статті 40 Кодексу (через незалежні від працівника причини), працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, не меншому середнього місячного заробітку. У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 Кодексу) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат.» На мою думку фахівці Міністерства юстиції України в цьому роз’ясненні допустились помилки стосовно вихідної допомоги у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. (Редакція журналу не завжди поділяє думку автора.) В журналі "Довідник кадровика"за 2009 рік, № 6 , с. 92 в рубриці "Запитання — відповідь" якраз є відповідь на запитання стосовно розміру вихідної допомоги працівнику при звільненні за п.3.ст.36. Процитую відповідь на це запитання. Згідно з пунктом 3 статті 36 КЗпП однією з підстав припинення з працівником трудового договору є призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. Відповідно до статті 44 КЗпП певній категорії правників виплачується вихідна допомога. Раніше до цієї категорії належали працівники, звільнені з роботи за пунктом 3 статті 36 КЗпП, і їм виплачувалася вихідна допомога у розмірі не менше двомісячного середнього заробітку. Але ця стаття зазнала певних змін. Згідно з розділом І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби» від 11 травня 2007 року № 1014-V у статті 44 КЗпП слова та цифри «у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — не менше двомісячного середнього заробітку» виключено. Цей Закон набув чинності з дня опублікування в офіційному виданні, тобто з 20 червня 2007 року (газета «Урядовий кур’єр», 20.06.2007, № 108). Отже, з цієї дати вихідну допомогу працівники, які призвані або вступили на військову службу, направлені на альтернативну (невійськову) службу, не отримують. Пунктом 96 розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року № 107-VI Верховна Рада України внесла зміни до статті 44 КЗпП (зміни діяли лише протягом 2008 року), виклавши текст у такій редакції: «При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку». Але Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 положення пункту 96 розділу II визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними). Отже, з 22 травня 2008 року вихідна допомога при призові або вступі на військову службу чи направленні на альтернативну (невійськову) службу законодавством не передбачена. Підприємства, установи, організації згідно зі статтею 9-1 КЗпП в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників, зокрема, визначати розмір вихідної допомоги у разі призову або вступу працівників на військову службу, направлення їх на альтернативну (невійськову) службу і виплачувати її. Така ж думка стосовно вихідної допомоги при призові або вступі на військову службу чи направленні на альтернативну (невійськову) службу висловлена Василем Орленко, експертом з трудового права в журналі «Довідник кадровика» в № 12 , 2008 рік, с. 88.
Ольга Козюберда
19 травня, 2011 - 17:14
Шановна Ольго Харечко! Щиро вдячна за грунтовну відповідь. Однак знову ж мене дивує Ваше бачення теми. Ви цитуєте роз"яснення червневого 2009 р. "Довідника кадровика", яке самі ж і писали у 2009 році. Ви вважаєте роз"яснення Мінпраці помилковим. Тоді просто відкрийте сайт Верховної Ради в прочитайте Закон України "Кодекс законів про працю України в редакції від 13.05.2011 р.; Стаття 44. Вихідна допомога При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. { Стаття 44 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 3694-12 від 15.12.93, N 6/95-ВР від 19.01.95; в редакції Закону N 1356-XIV ( 1356-14 ) від 24.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007; текст статті 44 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } . На мою думку цих двох аргументів достатньо (Мінюст і Верховна Рада), щоб визнати їх верховенство і виплачувати таким працівникам вихідну допомогу.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
19 травня, 2011 - 18:29
Шановна пані Ольга Козюберда! Наш журнал видається за інформаційною підтримкою Міністерства соціальної політики України. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері трудових відносин, соціального захисту населення є Міністерство соціальної політики України, яке діє відповідно до Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011 (н. ч. 18.04.2011) . Згідно з підпунктом 79 пункту 4 згаданого Положення Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що входять до його компетенції. Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В журналі «Довідник кадровика», 2010, 01, № 01 було опубліковано лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.2009 р. N 211/06/186-09, підписаний заступником начальника юридичного управління - начальником відділу О. Туліна, який наводджу нижче. На <...> лист від <...> Юридичне управління Мінпраці повідомляє таке. Частиною другою статті 152 Конституції України та частиною другою статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України" визначено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Таким чином, у зв'язку з втратою чинності тих положень закону, якими було внесено зміни до законодавчих актів, останні, на нашу думку, діють у редакції, що існувала до внесення змін, що визнані неконституційними. Стаття 44 Кодексу законів про працю України, у редакції, що діяла до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" від 28.12.2007 р. N 107, не передбачала виплати вихідної допомоги особам, трудовий договір з якими припиняється за пунктом 3 статті 36 КЗпП України. Водночас слід зазначити, що відповідно до статті 21 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ольга Козюберда
20 травня, 2011 - 15:07
Шановна Ольго Харечко! Ще раз вдячна за оперативну відповідь. Однак навряд чи вона може задовільнити і Вас, і мене, і тим паче - Кодекс Законів про працю. Ваше ствердження, що "Стаття 44 Кодексу законів про працю України, у редакції, що діяла до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" від 28.12.2007 р. N 107, не передбачала виплати вихідної допомоги особам, трудовий договір з якими припиняється за пунктом 3 статті 36 КЗпП України" не витримує ніякої критики. Починаючи з часів СРСР - Основи законодавства СРСР про працю 1970 р. ст.19, Кодексу Законів про працю Української РСР - 1971 р, Кодексу законів про працю України в редакції від 1991 р. ст. і до цього часу ЗАВЖДИ передбачалась виплата вихідної допомоги за цією статтею, тільки і різних розмірах. Прикро, що Ви за основу берете положення Державного бюджету, які змінюються щороку а то і частіше, і ігноруєте сам Кодекс законів про працю.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
20 травня, 2011 - 17:30
Шановна пані Ольга Козюберда! На превеликий жаль Ви мене не розумієте, пропоную Вам зателефонувати в редакцію за телефоном 568 51 38, я поясню ще раз. Якщо ви будете неправильно застосовувати норми трудового законодавства (норми, які не діють на даний момент), будете нести відповідальність.
Nek
20 травня, 2011 - 21:33
Хороша дискусія. Якби ж то легко було просто відкрити сайт Верховної Ради і прочитати Закон України. Але не так усе просто. Кілька років тому Голова Конституційного суду України у своєму звернені звертав увагу на стан виконання рішень Конституційного суду і на зміст редакції норм законів визнаних неконституційними що розміщені на сайті Верховної Ради. Зміни до тексту після визнання норми неконституційною не вносяться а робиться лише відсилання типу - текст статті 44 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }. І таких прикладів у базі законодавства безліч і той ж самий текст міститься в друкованих виданнях. Є випадки коли у тексті стаття закону відмічена як виключена хоч вона згідно рішення КСУ є діюча. Щодо нібито хибного твердження редакції ст.44 КЗпП читайте Закон вiд 11.05.2007 № 1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби" який набрав чинності 20.06.2007. В період з 20.06.2007 по 1.01.2008р умова про вихідну допомогу у разі призову була виключена. Тому не завжди передбачалась така виплата. Ніщо не заважає виплатити таку допомогу відповідно до ст.9 -1 КЗпП...
Ольга Козюберда
23 травня, 2011 - 11:17
Шановна Ольго Харечко! Ще раз вдячна за змістовну полеміку та нагадування про мою відповідальність.
klp
8 січня, 2012 - 11:28
Призначення і переведення В цей розділ необхідно записувати всі записи з турдової книжки?
viktorurist@i.ua
13 січня, 2012 - 09:53
Спасибо за диспут! Ольга Харечко абсолютно права. А Ольге Козюберде спасибо за позицию.Только жалко и стыдно за депутатов (кстати, народных), которые, к сожалению, грубо нарушили ст. 22 Конституции Украины, приняв ЗУ 1014 -16 от 11/05/2007 г.