Запитання гарячої лінії


Працівник замість листка непрацездатності надав довідку про лікування. Чи підлягає оплаті така довідка?

 

Ні, не підлягає.

 

Частиною 1 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (зокрема й для догляду за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах є виданий в установленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника й печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із Фондом соціального страхування України (далі — Фонд).

Одним із нормативно-правових актів, яким регламентується порядок оформлення та видачі листків непрацездатності, є Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455.

Згідно з частиною 2 статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, установлених законодавством. Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слід зауважити, що наявність листка непрацездатності є обов’язковою передумовою лише для виникнення у застрахованої особи права на матеріальне забезпечення внаслідок настання страхового випадку. Поважність причин, пов’язаних із відсутністю працівника на роботі через незадовільний стан його здоров’я, може також підтверджуватися іншими документами, зокрема довідкою, виданою закладом охорони здоров’я. Тобто, якщо довідка була видана посадовими особами закладу охорони здоров’я в межах їхньої компетенції та з дотриманням вимог законодавства і зазначена в довідці інформація є достовірною та підтверджує те, що працівник протягом зазначеного періоду справді перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я чи стан здоров’я працівника не давав йому змоги виконувати свої трудові обов’язки, відсутність працівника на роботі має вважатися такою, що сталася з поважних причин.

Отже, довідка, видана замість листка непрацездатності, оплаті не підлягає.

Галина БІЛОТКАЧ, експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Щомісячні страхові виплати ФССУ в серпні: яку суму вже перераховано
Щомісячні страхові виплати від Фонду соціального страхування України впродовж серпня вже отримали майже 47 тисяч потерпілих на виробництві й членів ...
Скільки працівників постраждало внаслідок бойових дій: нові дані
З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість із яких групові. ...
Інформація щодо ЄІССС: що варто знати
З метою успішної цифровізації соціальної сфери й надання якісніших соціальних послуг населенню продовжує тривати дослідно-промислова експлуатація Єдиної інформаційної системи соціальної ...