Запитання гарячої лінії


Чи можна надати працівникові щорічну відпустку зі святкового або неробочого дня?

 

Так, можна.

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону № 504), не враховуються. Тобто тривалість зазначених відпусток продовжується на святкові та неробочі дні.

Слід зауважити, що законодавством не встановлено обмежень стосовно надання працівникам щорічної відпустки або її частини у певні календарні дні. Крім того, нема і законодавчих норм, які забороняли б надавати щорічні відпустки (зокрема, і на підставі заяви працівника) зі святкового, неробочого чи вихідного дня.

Отже, працівникові можна надати щорічну відпустку зі святкового або неробочого дня.

 

Галина БІЛОТКАЧ, експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів: відповідь Держпраці
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про ...
Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану: відповідь Держпраці
Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону ...
Гарантії та заборони щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки
Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). ...