Запитання гарячої лінії


Як поновити працівника на роботі за рішенням суду, якщо на його місці працює інший працівник?

 

Відповідним наказом.

 

Згідно з частиною сьомою статті 235 КЗпП рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника підлягає негайному виконанню.

Якщо працівника поновлено на роботі за рішенням суду, а на його посаді вже працює інший працівник, то цей «інший» працівник підлягає звільненню на підставі пункту 6 статті 40 КЗпП (у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу). Слід пам’ятати, що звільнення на цій підставі допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (частина друга ст. 40 КЗпП). Тобто роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові, який підлягає звільненню за пунктом 6 статті 40 КЗпП, іншу роботу на цьому самому підприємстві. Інакше він порушить права працівника, що може спричинити судові спори.

Якщо на посаді працівника, якого поновлено на роботі, працює особа, яку не може бути звільнено з ініціативи роботодавця, вона підлягає обов’язковому працевлаштуванню.

У разі коли посаду, на якій працював незаконно звільнений працівник, скорочено, для виконання рішення суду роботодавець повинен поновити працівника на рівнозначній посаді або внести відповідні зміни до штатного розпису — увести скорочену посаду.

Оскільки незаконне звільнення не передбачає волевиявлення працівника, поновлення на роботі має здійснюватися із дня звільнення. На підставі рішення суду роботодавець видає відповідний наказ.

Якщо ж незаконно звільнений працівник уже працює на іншому підприємстві, для мінімізації можливих ризиків роботодавець повинен поновити його на роботі із дня звільнення та виплатити йому заробітну плату за час вимушеного прогулу. Саме в цьому випадку важливо домовитися із працівником. Зокрема, у разі коли працівник не хоче повертатися на це підприємство, він може, наприклад, подати заяву про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Якщо працівник був належно повідомлений про поновлення на роботі, але не став до роботи в установлений строк, роботодавець має право звільнити його за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).

Отже, якщо на місце поновленого працівника було прийнято іншого працівника, то його потрібно звільнити на підставі пункту 6 статті 40 КЗпП.

 

Галина БІЛОТКАЧ, експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету
Особливістю оформлення строкових трудових договорів такого роду є те, що оформляється такий договір на період декрету основної співробітниці, і що ...
Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...