Передплати журнал

Запитання гарячої лінії


Як, не порушуючи законодавства, звільнити за результатами випробування працівника в період тимчасової непрацездатності?

 

Потрібно мати вагомі докази невідповідності працівника обійманій посаді (виконуваній роботі) та письмово повідомити його про звільнення за 3 дні.

 

Щоб звільнити працівника у разі встановлення його невідповідності обійманій посаді або виконуваній роботі протягом строку випробування, потрібно мати докази (бажано, документально підтверджені) такої невідповідності та письмово повідомити працівника про звільнення за 3 дні (частина друга ст. 28 КЗпП). Звільнення провадиться на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП.

Розірвання трудового договору за пунктом 11 статті 40 КЗпП кваліфікується як звільнення з ініціативи роботодавця, а тому звільнити працівника в період тимчасової непрацездатності із зазначеної підстави не можна (частина третя ст. 40 КЗпП). У такому випадку працівникові потрібно надіслати відповідного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення. Лист може бути, наприклад, такого змісту:

 

Повідомляємо, що на підставі службових записок (вказуються їх дати, посада, власне ім’я та прізвище безпосереднього керівника) установлено невідповідність ваших знань та вмінь виконуваній роботі і ви підлягаєте звільненню на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП України.

 

Після повідомлення про отримання працівником листа його звільняють першим днем виходу на роботу після тимчасової непрацездатності.

Слід також пам’ятати, що згідно з частиною третьою статті 27 КЗпП дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини, до строку випробування не зараховуються.

Галина БІЛОТКАЧ, експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Табелювання мобілізованого працівника та працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати
Ситуація У табелі обліку робочого часу мобілізованим працівникам робочі дні проставляємо «ІН», вихідні — пусте значення. Відпустку без збереження заробітної ...