Щодо зарахування до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами

11.07.2018
Чи зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

Актуальні запитання щодо роботи науковців

26.06.2018
До редакції журналу щодня надходить чимало запитань. Ось ще одне нетривіальне запитання, що стосується роботи науковців, зокрема пов’язане з правовим статусом завідувача кафедри національного університету і правильністю відображення такої посади у штатного розписі закладу вищої освіти, коли завідувач кафедри одночасно виконує навчальне навантаження за посадою доцента (професора) цієї ж кафедри без додаткової оплати праці.

Виплата вихідних допомог працівникам — учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

26.06.2018
Скільки вихідних допомог потрібно виплатити працівникам — учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорій 1 і 2, яких звільняють у зв’язку зі скороченням штату?

Право ветерана війни — сумісника на додаткову відпустку

25.06.2018
Чи має працівник, який працює за сумісництвом, право на додаткову відпустку як ветеран війни?

Який тарифний розряд встановити завідувачу відділу кадрів?

21.06.2018
Який має бути тарифний розряд завідувача відділу кадрів в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою? Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня.

Скорочення штату: коли вихідна допомога не виплачується

20.06.2018
Працівник звільняється за угодою сторін до закінчення двомісячного строку попередження про звільнення у зв’язку зі скороченням штату. Чи виплачується йому вихідна допомога?

Які дії комісії з соціального страхування, якщо листок непрацездатності працівника заповнений нерозбірливо?

18.06.2018
У листку непрацездатності, наданому працівником на підприємство, в графі «стати до роботи», комісія із соціального страхування не може прочитати дату виходу працівника на роботу, оскільки дату написано нерозбірливо та з помарками. Що роботи комісії?

Стаж для щорічної основної відпустки

18.06.2018
Чи зараховується до стажу на щорічну основну відпустку відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

Сторінки