Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Творча відпустка: правила використання

Деякі працівники підприємств поєднують виконання трудових обов’язків з навчанням в аспірантурі чи докторантурі. Тож якщо під час упорядкування особових справ фахівець відділу кадрів виявляє відповідні документи, він розуміє, що така особа має певні права, якими роботодавець не в змозі нехтувати. Йдеться про надання творчої відпустки, право на яку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності. Які особливості її надання?
17.08.2018

Чи переноситься щорічна відпустка на інший період або чи продовжується вона в разі тимчасової непрацездатності працівника

13.08.2018
У Департаменті заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянуто питання щодо перенесення або продовження щорічної відпустки на інший період.

Вимоги щодо відкликання працівника із щорічної відпустки

06.08.2018
Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а державного службовця — для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою уповноваженою на це особою.

Щодо права працівниці на щорічні основні відпустки за три роки

06.08.2018
Чи має право працівниця використати щорічні основні відпустки, невикористані за три роки, після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Роботодавці не можуть відмовляти у відпустці батькам абітурієнтів

03.08.2018
Батьки абітурієнтів на період вступу дитини до навчального закладу можуть взяти щорічну відпустку або додаткову відпустку без збереження зарплати

Право батька на відпусту для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

31.07.2018
Чи надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років батьку дитини, якщо мати дитини доглядає першу дитину з інвалідністю (про що зроблено запис в трудовій книжці)?

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей: оформляємо правильно

25.07.2018
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР надається щорічно тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

Навчальні відпустки: види, документальне оформлення, порядок надання та оплата

25.07.2018
Право працівників на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням передбачено як міжнародним, так і національним законодавством.

Сторінки