Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Чи можливо відкликати раніше подану заяву на звільнення за угодою сторін?

Дата публікації: 18.06.2021

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за консультацією звернулася жінка з питанням можливості відкликання раніше поданої заяви про звільнення за угодою сторін.

Громадянці було надано роз’яснення про те, що звільнення за угодою сторін не є одноосібним рішенням працівника, воно передбачає домовленість між працівником та роботодавцем про час та умови звільнення. Ініціатором звільнення може бути як працівник, так і роботодавець.

У Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) відсутня пряма норма, яка б регулювала питання відкликання працівником заяви про звільнення за угодою сторін. Для цього потрібна взаємна згода обох сторін — як працівника так і роботодавця на відкликання заяви. Але у пункті 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 роз’яснено, що за наявності домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за пунктом 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (за угодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це роботодавця та працівника.

Якщо не буде згоди роботодавця на відкликання заяви працівника, про попереднє звільнення за угодою сторін, то власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗпП, так як при поданні заяви на звільнення між працівником та роботодавцем була досягнення відповідна угода про звільнення.