Чи можливий договір про повну матеріальну відповідальність із директором


Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися за наявності одночасно двох умов:

1) наявність посади, яку працівник займає, або роботи, котру він виконує, містяться в Переліку, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріатом ВЦРПС від 28.12.1977 р. № 447/24;

2) виконання обов’язків згідно з посадою, виконання роботи відповідно до фаху мають бути безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Тому наявність посади чи роботи в наведеному Переліку не дає підстави для укладання договору про повну матеріальну відповідність, якщо в змісті трудової функції працівника відсутні перелічені обов’язки.

Указаний зазначений Перелік не передбачає укладання договору про матеріальну відповідальність із директором. Проте якщо директору в установленому порядку (відповідно до робочої інструкції, наказу, розпорядження) передбачається розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт видами робіт, пов’язаними зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей, то з ним може бути укладений договір, відповідно до якого працівник несе матеріальну відповідальність.

На це вказує Мінсоцполітики в листі від 13.02.2015 р. № 149/13/84-15.

Джерело: www.interbuh.com.ua