Чи потрібно вносити запис про преміювання працівників з нагоди ювілею, одруження та професійних свят


Відповідно до п. 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, до трудової книжки вносяться:

• відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;
• відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;
• відомості про нагородження і заохочення (про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення, відповідно до чинного законодавства України)

КЗпП України не дає визначення заохочень та не наводить їх переліку. Однак, встановлює дві форми заохочення працівників: за успіхи в роботі (стаття 143 КЗпП) та за особливі трудові заслуги (стаття 146 КЗпП). Отже, питання заохочення належать до сфери локального правового регулювання.

Саме у локальних актах можуть встановлюватися види заходів заохочення. Таким чином, питання мотивації працівників повністю регулюється внутрішніми документами підприємства: колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Слід зазначити, що Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань № 213 від 20 липня 1984 року (пункт 21) передбачено перелік заходів заохочення, які можуть використовуватися на всіх підприємствах. Зокрема, до них належать:

• а) оголошення подяки;
• б) видача премії;
• в) нагородження цінним подарунком;
• г) нагородження почесною грамотою;
• д) занесення до Книги пошани, на Дошку пошани.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені також і інші заохочення.

Більше консультацій та статей на цю та іншу тематику можна знайти в системі «КАДРОВИК-онлайн»

Наталія Федорова, головний експерт Єдиної електронної системи «КАДРОВИК-онлайн», фахівець із питань трудових відносин

Придбати доступ

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...