Чи повинен роботодавець попереджати працівників про роботу у вихідний день не пізніше ніж за два місяці?


У зв’язку з виробничою потребою працівників планують залучити до роботи у вихідний за графіком день. Чи треба їх про це попереджати не пізніше ніж за два місяці чи можна попередити напередодні? Чи вважається робота у святковий день надурочною, якщо працівникам установлено підсумований облік робочого часу?
На нашу думку, не треба. Можна попередити напередодні.
Ні, не вважається.

Відповідно до статті 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Тобто надурочною є робота понад установлену тривалість робочого часу за обліковий період (при підсумованому обліку робочого часу, відповідно до ст. 61 КЗпП), а також робота понад установлену графіком виходу на роботу тривалість роботи за день (зміну). Тривалість надурочної роботи не повинна перевищувати для кожного працівника 4 год. протягом двох днів підряд і 120 год. на рік (ст. 65 КЗпП).

Залучення працівників до роботи у вихідний день регламентується статтею 71 КЗпП. Відповідно до цієї статті робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, визначених частиною другою статті 71 КЗпП.

Статтею 72 КЗпП передбачено, що робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі. Спосіб компенсації роботи у вихідний день (надання іншого вихідного дня чи підвищення оплати) визначається за згодою сторін трудового договору і прописується в наказі про залучення працівників до такої роботи.

Інший день відпочинку для кожного працівника доцільно визначати в наказі про залучення окремих працівників до роботи у вихідний день. Якщо цього не зроблено, працівник не має права самостійно визначати інший день відпочинку.

Враховуючи зазначене, години, відпрацьовані працівником у його вихідний день, не є надурочними і, відповідно, не враховуються під час обліку надурочних робіт.

Що ж стосується попередження працівника про залучення його до роботи у вихідний день, то слід зауважити таке.

У КЗпП відсутня норма стосовно строків попередження працівника про залучення його до роботи у вихідний день.

Згідно з частиною третьою статті 71 КЗпП залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться на підставі письмового наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу. Відповідно, працівник має бути заздалегідь попереджений про залучення його до роботи у такий день.

На нашу думку, роботодавець має право ознайомити працівника з наказом про залучення його до роботи у вихідний день напередодні, оскільки, як випливає зі змісту статті 71 КЗпП, таке залучення відбувається у виняткових випадках, про які не може бути відомо заздалегідь, зокрема і за два місяці.

Слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП роботодавець зобов’язаний попередити працівників не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, установлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін.

Залучення працівника до роботи у його вихідний день не є зміною істотних умов праці, зокрема режиму роботи.

Віталіна КОРКУШКО, завідувач сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Міністерства соціального політики України

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації