...
Реєструйся

Чи зараховуються до педагогічного стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, періоди служби в МВС та МНС?


Відповідно до записів у трудових книжках працівників:
— майстер виробничого навчання з 8 квітня 1993 року до 16 січня 2009 року проходив службу в МВС та МНС;
— викладач фізкультури із 13 серпня 1998 року до 20 жовтня 2011 року проходив службу в МВС.

Чи зараховуються ці періоди служби до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років?

Період служби в МВС зараховується до педагогічного стажу, а служби в МНС — ні.

Виплата надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 (далі — Порядок № 78), дія якого поширюється на працівників, котрі обіймають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963.

У статті 18 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року № 565-XII (далі — Закон № 565) зазначено, що порядок і умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114. Пунктом 20 цього Положення передбачено, що час перебування осіб рядового й начальницького складу на службі в органах внутрішніх справ зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу за спеціальністю згідно із законодавством. Тобто педагогічним та науково-педагогічним працівникам період служби в органах внутрішніх справ зараховується до спеціального стажу для виплати надбавки за вислугу років.

На сьогодні Закон № 565 утратив чинність. Нині чинним є Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII, у частині 2 статті 59 якого зазначено, що час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Порядком № 78 і Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013, не передбачено зарахування до педагогічного стажу роботи часу служби в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з пунктом 6 Порядку № 78 основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Надбавка за вислугу років виплачується на підставі наказу чи іншого розпорядчого документа, виданого керівником відповідного закладу, установи, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. У пункті 7 Порядку № 78 зазначено, що зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, потрібні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

  Олена ПАВЛЮК,
переможець конкурсу «Кадровик року’2016» у номінації «Управління персоналом»
Більше запитань від читачів і передплатників та вичерпних відповідей на них від експертів — у журналі «Довідник кадровика» № 10, 2017, у рубрці «Запитайте фахівця».