Чи зможуть перевіряючі органи притягти до відповідальності за відсутність посадових інструкцій на підприємстві та до якої саме?


Статтею 29 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) «Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце» передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або вповноважений ним орган зобов’язаний:

• роз’яснити працівникові його права й обов’язки
та
• проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх упливу на здоров’я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — ДКХП), роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп й особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадові інструкції повинні відображати повний перелік завдань й обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.

Звертаємо увагу також на те, що відсутність посадової інструкції може викликати труднощі для роботодавця щодо звільнення працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП у разі «виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я». Це саме стосується й випадку звільнення за цією ж підставою у випадку «скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці».

Саме дані посадової інструкції можуть слугувати аргументом під час спору між роботодавцем і працівником, прийнятим із випробувальним строком, при звільненні з посади через непроходження випробування (ст. 28 КЗпП).

Необхідність застосування посадової інструкції обумовлено й розділом «Загальні положеннями» Випуску № 1 ДКХП, де прописано, що «посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі…».

Водночас ДКХП слугує основою для:
а) розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність;
б) складання положень про структурні підрозділи, які визначають їх роль та місце в системі управління підприємством (установою, організацією);
в) формування та регулювання ринку праці;
г) ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення та розірвання трудового договору;
д) присвоєння та підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації;
е) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів

ДКХП застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються та регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.

Визначення

Посадова інструкція — документ, який визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція — обов’язковий кадровий документ.

Підсумок
Оскільки посадові інструкції працівників підприємств, установ, організацій вводяться з метою чіткого визначення вимог, що висуваються до певного працівника, наділення його необхідними правами та підвищення відповідальності за доручену ділянку роботи, то відсутність посадових інструкцій на посади, що передбачаються у штатному розписі, слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність згідно із ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Микола Постернак, експерт із питань соціального страхування

Матеріали до теми


Військовий стан та пільговий стаж роботи для працівників
Чи зараховується пільговий стаж роботи для працівників у разі неритмічної роботи підприємства чи організації в умовах військового стану? Так, пільговий ...
Роботодавцям розширено програму допомоги по частковому безробіттю
Починаючи із 7 травня 2022 року діє Закон України від 21.04.2022 р. № 2220-ІХ, який спрощує процедури реєстрації безробітних та надання ...