Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Форма звітності № 4-ПН

Дата публікації: 12.04.2021

Мінекономіки наказом від 18 березня 2021 року № 563 затвердило Форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання.

Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» (далі — інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Інформація подається підприємствами, установами та організаціями не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до пункту 1 та пункту 11 частини 1 статті 87 Закону «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII) до міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості та філій регіональних центрів зайнятості за місцем провадження їх господарської діяльності.

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.

Інформація подається в електронному (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).

Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом 3 місяців), крім випадку ліквідації юрособи, визначені у статею 48 Закону «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 5 квітня 2021 року за № 445/36067 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.