Зміст №2, 2012


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору
За якими ознаками можна класифікувати переведення працівника на іншу роботу? Чи вважається переведенням зміна істотних умов праці, виконання працівником обов’язків за іншою вакантною посадою без звільнення від виконання своїх обов’язків, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, службове відрядження? Автор поетапно розглядає особливості окремих видів переведень працівника на іншу роботу, зокрема, переведення на іншу постійну роботу в межах підприємства, тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без згоди працівника, тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою. У тексті наведено зразки відповідних наказів.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: медичні огляди працівників, зайнятих на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці
Автор розпочинає цикл матеріалів, присвячених медичним оглядам працівників. Ви дізнаєтеся, хто має право проводити попередній (періодичні) медичний огляд і визначати категорії працівників, які підлягають цим оглядам, у яких документах визначається періодичністьпроведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік потрібних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, тощо.

Левіт Олександр
Обчислення стажу, що дає право на щорічні основні відпустки жінкам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною
У статті розглянуто питання, пов’язані з наданням щорічної основної відпустки жінкам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичним висновком).
Згідно з частиною першою ст. 75 КЗпП щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
На практиці часто виникають питання: чи зміщується (рахується по-новому) період, за який має надаватися відпустка, як його визначити, якщо жінка перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку…
У статті наведено різні випадки використання допологової і післяпологової відпустки та поєднання її зі щорічною відпусткою, визначення періоду, за який надаватиметься відпустка. Різноманітні ситуації обчислення стажу, що дає право на щорічні основні відпустки, підкріплено відповідними розрахунками.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Киба Володимир
Про колективні договори і угоди
Трудовий колектив підприємства проявляє ініціативу в укладенні колективного договору, однак його підрозділи розташовані в різних місцях і тому зібрати спільні збори неможливо. Якими документами слід підтвердити згоду трудового колективу на укладення зазначеного договору? Трудовий колектив не проявляє ініціативи в укладенні колективного договору. Чи може роботодавець ініціювати переговори щодо укладення такого договору? Якими документами це підтвердити? Хто несе відповідальність за ухилення від участі в переговорах?

Лось Володимир
Відпустка з понеділка по п’ятницю, без урахування вихідних: чи можливо?
Працівник, який працює відповідно до графіка змінності з підсумованим обліком робочого часу, виявив бажання отримувати щорічну відпустку частинами тривалістю по 3–5 календарних днів кожна, без урахування вихідних днів, визначених графіком змінності. Чи зобов’язана адміністрація підприємства задовольнити бажання працівника та що має враховувати при прийнятті рішення з цього питання?

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Вирок Шевченківського районного суду м. Львова «Про притягнення до кримінальної відповідальності приватного підприємця за грубе порушення законодавства про працю, вчинене щодо неповнолітнього» від 26 травня 2011 року
 • Вирок Новокаховського міського суду Херсонської області «Про притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи — підприємця, що грубо порушила законодавство про працю» від 7 червня 2011 року (справа № 2117/1-146/11)

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Зміни в діловодстві: набула чинності нова Типова інструкція
Наприкінці минулого року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року № 1242. З набуттям 12 грудня 2011 року чинності Типовою інструкцією втратила чинність Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, яка діяла з 1997 року.
Про нові положення Типової інструкції, зокрема про автоматизоване ведення діловодства, про нові вимоги до оформлення реквізитів та багато іншого — у статті…

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Згідно з пунктом «з» частини першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» водії автобусів для перевезення пасажирів мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Чи мають таке право водії маршрутних таксі, які перевозять пасажирів на міських маршрутах, і чи потрібно проводити їх атестацію? У пенсійному фонді відповідають, що згідно з коментарями до закону ця категорія працівників такого права не має.
 • В одному із відділів обласного управління водних ресурсів працює близька особа (донька) керівника цього управління, яка обіймає посаду провідного спеціаліста і відповідно до посадової інструкції підпорядковується начальникові відповідного відділу, який, у свою чергу, підзвітний керівникові зазначеної бюджетної організації. Чи вважається це порушенням вимог частини 1 статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»? Чи можна застосовувати в цьому випадку поняття «безпосереднє підпорядкування» між керівником організації та підлеглими працівниками при наявності проміжної ланки (начальника відділу, в якому працює підлеглий працівник)?
 • 1. На посаду голови міської ради VI скликання обрано ту саму особу. Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» датою звільнення голови є дата припинення повноважень голови ради відповідного скликання і день відкриття першої сесії новообраної ради, а датою вступу на посаду (прийняття на роботу) — дата його обрання на першій сесії міської ради (ч. 1 ст. 42 зазначеного вище Закону). Чи потрібно видавати розпорядження про звільнення голови і, відповідно, про призначення його на посаду? Якщо потрібно, то з якої дати?  
  2. Який термін надається новообраному заступникові голови для складання із себе повноважень особи, яка займається підприємницькою діяльністю і працює за сумісництвом, як члена складу керівного органу підприємства або повіреного третіх осіб у справах державного органу? Які документи при цьому треба надати?
 • Працівники підприємства обслуговують підстанції напругою 330–750 кВ. У штаті передбачено посади електромонтерів з обслуговування підстанції, які працюють за графіком з підсумованим обліком робочого часу (по п’ять осіб на кожній підстанції). Відповідно до Випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників підстанції напругою 330–750 кВ можуть обслуговувати лише електромонтери з обслуговування підстанції VI і VII груп кваліфікації. Чи має право підприємство приймати спеціаліста з вищою освітою відразу на посаду «Електромонтер з обслуговування підстанції V групи кваліфікації»?
 • Лікарі дільничних лікарень, дільничні лікарі-терапевти, дільничні сестри медичні мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні за безперервну роботу на зазначених посадах. З якого року і на підставі якого документа надається така відпустка?
 • 1. В Інституті фтизіатрії і пульмонології медичним працівникам підвищено посадовий оклад на 60 % за роботу із заразною формою туберкульозу. Чи провадиться таке підвищення молодшому науковому співробітникові, старшому науковому співробітникові, головному науковому співробітникові та завідувачу відділення фтизіатрії, які працюють у відділеннях для хворих на заразні форми туберкульозу, а також у зоні високого ступеня ризику інфікування та захворювання на туберкульоз? Усі наукові співробітники — лікарі і мають відповідну лікарську категорію.
  2. Чи виплачується надбавка за тривалість безперервної роботи науковим співробітникам, які мають диплом лікаря та лікарську категорію?
   

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Лаврухіна Наталія
Пенсійне забезпечення наукових працівників та грошова допомога при виході на пенсію (Закінчення)
До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги, зараховується, зокрема:
— час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 КЗпП України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах, передбачених певними нормативними документами, час роботи на посадах керівника (начальника, завідувача тощо), старшого викладача, викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних справ України в період з 1 січня 1990 року до 1 січня 2004 року, на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 року;
— час навчання в аспірантурі або ад’юнктурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, ад’юнктури, час перебування в докторантурі випускників докторантури.
Про усі аспекти призначення наукової пенсії, а також про призначення пенсії непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), про науковий стаж, який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію та ін. — у журналі…

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цимбалюк Світлана
Компенсаційний пакет: сучасне розуміння та порядок формування (Продовження)
Чимало фахівців з управління персоналом зазначають, що попри надлишок на ринку праці представників деяких категорій і професійних груп відчувається дефіцит компетентних, талановитих, високомотивованих працівників, які володіють новітніми бізнес-технологіями. Причому це стосується будь-яких функціональних сфер, секторів економіки й видів економічної діяльності. Для того щоб залучити таких фахівців, а потім і утримати на підприємстві, очевидно, самої лише заробітної плати, зокрема вище середньоринкового значення, і навіть перспектив кар’єрного зростання, недостатньо.
У статті — про суть компенсаційного пакета і його структуру, про основну заробітну плату і додаткову, про інші заохочувальні й компенсаційні виплати, соціальний пакет та багато іншого…

КЛУБ КАДРОВИКА

Лисак Уляна
Відпустка у лютому? Краще й не придумаєш!
Ось і настав час довгоочікуваної і бажаної відпустки. Але припала вона не на сонячний липень, а на сніжний і холодний лютий. Проте не варто розчаровуватися і скаржитися на долю — ми розповімо, як провести цей зимовий місяць так, щоб у вас залишилися незабутні враження…

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року
 • Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних від 8 листопада 2001 року
 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» від 6 липня 2010 року № 2438-VI
 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних» від 30 грудня 2011 року № 3659/5
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності» від 28 жовтня 2011 року № 716
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо роботи практичного психолога в дошкільному навчальному закладі» від 15 червня 2011 року № 2/2-15-1461
 • Лист Державної служби України з питань захисту персональних даних «Щодо реєстрації баз персональних даних» від 6 грудня 2011 року № 09/1312-11

НАБУЛИ ЧИННОСТІ