Реєструйся

Мотивація персоналу — це не складно


Фахівці з питань мотивації стверджують, що відповідальність за наші дії підсилює мотивацію. Спроектувати це твердження на трудовий колектив можна так: якщо працівник відчуває, що успіх у виконанні якого-небудь завдання — це і його заслуга також, він і надалі матиме мотивацію для виконання цієї роботи. І навпаки, якщо йому буде здаватися, що на кінцевий результат впливають інші фактори, а його особистий внесок невеликий, він буде значно менше вмотивованим продовжувати діяти. Отже, щоб персонал був умотивований виконувати певну роботу, потрібно допомогти кожному окремому працівникові відчути вагомість саме його внеску в загальний результат . Досягти такого ефекту можна, дотримуючись двох простих правил.

Успіх підприємства — це успіх команди. Часто-густо доводиться чути, коли керівник структурного підрозділу, якому підпорядковані люди, звітуючи про роботу колективу, раз-по-раз повторює займенник «Я»: «я швидко відвантажив …» або «я вчасно упакував…». Почуте на підсвідомому рівні закарбовується у працівників, переконуючи у тому, що їх участь була невагомою, й надалі, наприклад, ті ж самі відвантаження чи упакування вони мимоволі здійснюватимуть повільнішими темпами. Тому краще казати «персонал дільниці відвантажив… », «бригада вчасно упакувала… »,а ще краще використовувати займенник «Ми». Отже, ситуацію можна легко виправити, пояснивши всім керівникам структурних підрозділів і, зокрема, вищому керівництву неприпустимість «приміряння» на себе роботи всього колективу. Якщо керівництво це зрозуміє, то його подальші рішення, поведінка та спосіб спілкування з підлеглими будуть відбуватися через призму важливості роботи кожного працівника.

Свідомість персоналу потрібно формувати, і бажано з першого робочого дня підприємства, на яких діє система управління якістю згідно із вимогами стандарту ISO 9001, повинні довести до відома кожного працівника важливість виготовлення кінцевого продукту, який би відповідав вимогам споживачів. Тому кадровики, оформляючи на роботу нового працівника, повинні забезпечувати не тільки проведення інструктажів із охорони праці, а й співбесіди з фахівцями відділу якості. Вже на етапі прийняття на роботу людині потрібно пояснити, як саме працівники тієї чи іншої професії впливають на якість кінцевого продукту і наскільки це важливо. Багато підприємств декларують свої цінності (місію). У такому випадку кожен працівник повинен пройнятися важливістю свого особистого внеску в забезпечення існування підприємства у визначеному ціннісному середовищі. І краще довести це до свідомості людини до того, як вона почне працювати.

У реаліях сьогодення питання мотивації дуже важливе. Нерідко рушійною силою стають не стільки матеріальні блага, як уміння керівництва підприємства стимулювати у підлеглих відчуття причетності до спільної справи. Тому пам’ятайте, що мотивація персоналу — це зовсім не складно, потрібно лише дотримуватися простих правил!

Вашій увазі була представлена стаття в журналу «КАДРОВИК.UA» № 4 (2018 р.).