Оплата праці Голови та членів ДЕК коледжів: консультація ЦК Профспілки


Чинна в галузі освіти система організації оплати праці передбачає оплату праці педагогічних та науково-педагогічних працівників як за посадовими окладами та місячними тарифними ставками, так і за годинними ставками.

Приміткою 5 до пункту 14 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, передбачено, що ставки погодинної оплати праці, передбачені цим пунктом, застосовуються для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років гарантовано статтею 57 Закону України «Про освіту». Така надбавка виплачується щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років – 20% понад 20 років – 30%.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» від 31.01.2001 року № 78, частиною першою статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частиною другою статті 18 і частиною першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Тож зважаючи на норму статті 57 закону про освіту щодо виплати надбавки у відсотках від ставки заробітної плати, така надбавка нараховується науково-педагогічним та педагогічним працівникам незалежно від того, за якими ставками, а саме: місячними чи годинними, провадиться оплата їхньої праці.

Підпунктом 2б пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 року № 557  передбачено встановлення надбавок працівникам за почесні звання України «заслужений» в розмірі – 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

У спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-102 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/68 від 14.02.2006 року стосовно порядку встановлення педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам надбавок і доплат, передбачених підпунктами 2б, 2в, 2г та 3в, 3г пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 роз’яснюється, що розміри зазначених надбавок та доплат установлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 року № 373  з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373», педагогічним працівникам встановлюється надбавка у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Також визначено, що надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Тому при оплаті праці голів та членів державних екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, передбаченими Додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557, провадиться виплата 20-ти відсоткової надбавки за почесне звання «заслужений», а також надбавки у граничному розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати, суми яких визначаються залежно від розміру годинної ставки та обсягу такої педагогічної роботи.

Джерело: Профспілка працівників освіти і науки України

Матеріали до теми


Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...
Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...