Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2006 р. N 268

Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2006 року N 361,
 від 10 квітня 2006 року N 467,
 від 24 травня 2006 року N 710,
від 24 червня 2006 року N 855,
 від 19 липня 2006 року N 984,
 від 21 вересня 2006 року N 1344,
 від 8 листопада 2006 року N 1559,
 від 27 грудня 2006 року N 1839,
 від 31 січня 2007 року N 72,
 від 7 лютого 2007 року N 149,
 від 1 березня 2007 року N 328,
 від 12 травня 2007 року N 700,
 від 15 серпня 2007 року N 1052,
 від 5 вересня 2007 року N 1099,
 від 26 вересня 2007 року N 1177,
 від 21 листопада 2007 року N 1335,
 від 21 листопада 2007 року N 1341,
 від 9 січня 2008 року N 2,
 від 22 лютого 2008 року N 63,
 від 12 березня 2008 року N 187,
 від 2 квітня 2008 року N 290,
від 7 травня 2008 року N 426,
від 14 травня 2008 року N 448,
 від 11 червня 2008 року N 538,
від 23 липня 2008 року N 663,
від 23 липня 2008 року N 664,
 від 17 вересня 2008 року N 829,
від 1 жовтня 2008 року N 869,
від 5 листопада 2008 року N 965,
від 11 лютого 2009 року N 74,
від 13 травня 2009 року N 453,
від 27 травня 2009 року N 504,
від 1 липня 2009 року N 669,
від 23 вересня 2009 року N 999,
від 30 вересня 2009 року N 1064,
від 6 січня 2010 року N 6,
 від 13 січня 2010 року N 41,
від 17 березня 2010 року N 270,
від 14 квітня 2010 року N 310,
від 9 червня 2010 року N 404,
від 9 червня 2010 року N 416,
від 30 червня 2010 року N 545,
 від 3 листопада 2010 року N 995

(З 1 лютого 2008 року посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено цією постановою, підвищено на 45 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року N 34)

(Посадові оклади сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, затверджені додатком 54 до цієї постанови, збільшено на 50 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року N 504)

 

Додатково див. оголошення
 (“Офіційний вісник України”, N 47, 4 грудня 2006 р.)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1 – 47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, спеціальне звання та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання та класний чин згідно з додатками 56 – 59.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. N 467,
 від 19.07.2006 р. N 984,
від 12.03.2008 р. N 187,
від 07.05.2008 р. N 426,
від 14.04.2010 р. N 310)

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48 – 54 і 57.

2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3 – 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи), а також прокурорам та слідчим органів прокуратури, керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які займаються розслідуванням кримінальних справ, – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років.

(абзац другий підпункту 1 “в” пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1559,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 р. N 538)

Надбавка не встановлюється сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів; 

(підпункт 1 “в” пункту 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. N 504,
у зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати
 відповідно абзацами четвертим і п’ятим)

службовцям – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

(абзац четвертий підпункту 1 “в” пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

(пункт 2 доповнено підпунктом 1 “ґ” згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. – у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу).

(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу; 

4) надбавку за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків.

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700) 

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

4. Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування, складається з посадового окладу, інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років), установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 “Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981), крім абзаців третього, п’ятого і шостого пункту 1.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
від 11.02.2009 р. N 74)

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, урядових органів державного управління та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, прокуратури, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 3308).

8. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984)

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства праці та соціальної політики.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство праці та соціальної політики.

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, – з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

 

Прем’єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

 

Інд. 26

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 310) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Адміністрації Президента України

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад,
гривень 

Керівник Головного управління 

2440 

Перший заступник керівника Головного управління 

2397 

Заступник керівника Головного управління 

2370 

Керівник Прес-служби, радник Президента України, керівник управління, керівник управління у складі Головного управління 

2333 

Заступник керівника управління 

2236 

Завідувач самостійного відділу 

2226 

Завідувач відділу в складі Головного управління, управління, заступник завідувача самостійного відділу 

2156 

Заступник завідувача відділу в складі Головного управління, управління 

2129 

Завідувач сектору, групи 

2113 

Радник Глави Адміністрації 

2060 

Референт Президента України 

2050 

Помічники: Глави Адміністрації, першого заступника Глави Адміністрації, заступника Глави Адміністрації 

2045 

Головний консультант-інспектор 

2033 

Головний консультант 

2033 

Старший консультант 

1605 

Консультант 

1311 

Спеціаліст I категорії 

1204 

Спеціаліст II категорії 

1027 

Спеціаліст 

888 

 

Примітка. 

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище ніж посадовий оклад відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбачений цією схемою.

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1341,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.04.2010 р. N 310)

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник секретаріату 

2397 

Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату 

2333 

Заступник керівника (начальника) управління 

2236 

Завідувач самостійного відділу 

2226 

Завідувач відділу в складі управління 

2156 

Заступник завідувача відділу в складі управління 

2129 

Завідувач сектору, групи 

2113 

Радник керівника 

2060 

Головний консультант 

1819 

Старший консультант 

1605 

Спеціаліст I категорії 

1204 

Спеціаліст II категорії 

1027 

Спеціаліст 

888 

 

(додаток 2 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 від 12.05.2007 р. N 700)

 

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник апарату 

2397 

Заступник керівника апарату 

2354 

Начальник управління 

2290 

Завідувач самостійного відділу 

2226 

Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу 

2156 

Завідувач сектору 

2087 

Головний консультант 

1766 

Старший консультант 

1605 

 

(постанову доповнено додатком 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. N 467,
 додаток 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700)

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 829) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник групи в Апараті Прем’єр-міністра України, перший помічник Прем’єр-міністра

2354

Директор департаменту, бюро, начальник управління, начальник управління у складі департаменту, бюро Секретаріату

2333

Керівник Протоколу Прем’єр-міністра, прес-секретар Прем’єр-міністра

2295

Заступник керівника Секретаріату – завідуючий сектором в Апараті Прем’єр-міністра

2279

Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем’єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем’єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем’єр-міністра

2226

Завідуючий відділом у складі департаменту, бюро, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України, керівник апарату Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, завідуючий відділом в Апараті Прем’єр-міністра

2156

Радник Прем’єр-міністра, помічник Прем’єр-міністра

2119

Завідуючий сектором у складі департаменту, бюро, управління, завідуючий сектором у відділі, що перебуває у складі департаменту, бюро, управління

2092

Завідуючий сектором у складі самостійного відділу

2054

Помічник, радник Першого віце-прем’єр-міністра, науковий консультант Прем’єр-міністра, референт Прем’єр-міністра

2045

Керівник групи радників Віце-прем’єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем’єр-міністра, перший помічник Віце-прем’єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем’єр-міністра

2033

Помічник, радник Віце-прем’єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, помічник першого заступника Міністра

2033

Головний спеціаліст, консультант, експерт

2033

Провідний спеціаліст

1311

Спеціаліст I категорії

1204

Спеціаліст II категорії

1027

Спеціаліст

888

 

Примітка.

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 р. N 855,
 від 31.01.2007 р. N 72,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. N 2,
 від 22.02.2008 р. N 63,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.09.2008 р. N 829,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965,
від 13.05.2009 р. N 453,
від 17.03.2010 р. N 270)

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Перший заступник Керуючого справами 

2568 

Заступник Керуючого справами 

2461 

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України 

2440 

Керівник головного управління, керівник самостійного управління 

2333 

Прес-секретар Голови Верховної Ради 

2295 

Перший помічник Голови Верховної Ради 

2258 

Керівник управління у складі головного управління 

2247 

Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби 

2226 

Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради 

2156 

Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції 

2092 – 2333 

Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

2226 

Радник, помічник Голови Верховної Ради 

2119 

Завідувач сектору 

2092 

Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету 

2087 

Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

2033 

Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату 

2060 

Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант 

2033 

Головний: консультант, спеціаліст 

2033 

Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант 

1659 

Старший консультант 

1605 

Провідний спеціаліст 

1311 

Консультант; помічник-консультант народного депутата України 

1311 

Спеціаліст I категорії 

1204 

Спеціаліст II категорії 

1027 

Спеціаліст 

888 

 

____________  

 

Примітка.  

Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.  

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1341)

 

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини 

2675 

Керівник служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради 

2354 

Керівник департаменту 

2333 

Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник – прес-секретар Уповноваженого 

2295 

Начальник самостійного управління 

2290 

Керівник самостійного відділу 

2226 

Завідувач відділу у складі департаменту, управління 

2156 

Радник, помічник Уповноваженого 

2119 

Завідувач сектору у складі департаменту, управління 

2092 

Завідувач сектору у складі самостійного відділу 

2054 

Головний консультант, головний спеціаліст, помічник 

1819 

Провідний спеціаліст, консультант 

1311 

Спеціаліст I категорії 

1204 

 

(постанову доповнено додатком 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 додаток 41 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700)

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 995)
 

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Начальник Головного управління, управління

1926 – 2033 

Перший заступник начальника Головного управління, управління

1873 – 1980 

Заступник начальника Головного управління, управління

1830 – 1878 

Завідувач відділу 

1605 – 1712 

Завідувач сектору 

1445 – 1498 

Головний спеціаліст 

1177 – 1231 

Провідний спеціаліст 

936 – 963 

Спеціаліст I категорії 

829 – 856 

Спеціаліст II категорії 

733 – 760 

Спеціаліст 

669 – 696 

 

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 995)

 

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник служби, радник Представництва 

1685 – 1712 

Головний консультант, помічник Постійного Представника, прес-секретар 

883 

Провідний спеціаліст 

722 

Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії 

642 

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1839,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700)

 

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник служби Секретаря Ради 

2440 

Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради 

2365 

Заступник керівника Служби Секретаря Ради 

2268 

Керівник департаменту, керівник самостійного управління 

2333 

Керівник служби 

2397 

Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління 

2236 

Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу 

2226 

Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу 

2156 

Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління 

2156 

Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління 

2129 

Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу 

2113 

Керівник групи радників Секретаря Ради 

2226 

Головний радник Секретаря Ради 

2119 

Радник Секретаря Ради 

2060 

Помічник Секретаря Ради 

2054 

Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради 

1873 – 1926 

Державний експерт 

1873 

Головний консультант 

1819 

Головний спеціаліст 

1766 

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700)

 

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Директор 

2568 

Перший заступник директора – керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, заступник директора

2440

Завідувач самостійного відділу 

2226 

Перший заступник, заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

2070 – 2159

Завідувач сектору 

2060 – 2087 

Радник директора, вчений секретар 

2033 – 2060 

Головний: консультант, спеціаліст 

1605 – 1659 

Старший консультант 

1552 – 1605 

Провідний спеціаліст, консультант 

1311 

Спеціаліст I категорії 

1204 

Спеціаліст II категорії 

1027 

Спеціаліст 

888 

 

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 290)

 

Додаток 81
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Директор 

2568 

Перший заступник директора 

2440 

Заступник директора 

2268 

Вчений секретар

2033 – 2060

Завідувач відділу 

2226 

Радник, помічник директора 

1873 – 1926 

Державний експерт 

1873 

Головний: консультант, спеціаліст 

1605 – 1659 

Старший консультант 

1552 – 1605 

Провідний спеціаліст, консультант 

1311 

Спеціаліст I категорії 

1204 

Старший референт 

888 

 

(постанову доповнено додатком 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 984,
 додаток 81 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 700,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 999)

 

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700) 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник Секретаріату, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців 

2461 

Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату, заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців 

2354 

Радник Голови, помічник Голови 

2092 – 2119 

Прес-секретар Голови, керівник прес-служби 

2295 

Начальник управління, завідувач самостійного відділу 

2226 – 2290 

Завідувач відділу в складі управління 

2129 – 2156 

Завідувач сектору