Трудовий та цивільно-правові договори: відмінність і правові наслідки


Останнім часом почастішали факти, коли між працівником та роботодавцем замість трудового договору укладаються цивільно-правові договори. У поданому матеріалі, ви знайдете відповіді на такі запитання:

• які відмінності між трудовим та цивільно-правовим договором;
• які є види цивільно-правових договорів;
• які особливості укладання трудових та цивільно-правових договорів тощо.

Однією із найважливіших сфер життя є трудова діяльність людини. Право на працю в Україні громадяни реалізують через укладання трудового договору. Водночас чимало цивільно-правових договорів теж засновано на виконанні громадянином певної роботи на користь юридичної чи фізичної особи. Тому важливо знати відмінності трудового договору від цивільно-правових договорів: договору підряду, договору доручення, авторського договору та інших цивільно-правових договорів.

Розмежування трудових і цивільно-правових договорів, заснованих на трудовій діяльності людей, набуває на практиці великого значення, позаяк змішування цих понять може спричинити неправильне застосування законодавства.

Укладення роботодавцем з працівником цивільно-правового договору замість трудового договору є грубим порушенням трудових прав працівника.

Отже, розглянемо відмінності між трудовими договорами, які укладаються між суб’єктами трудових правовідносин, і цивільно-правовими.

Відповідно до статті 9 ЦКУ його положення застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Питання укладення трудового договору, строку його дії та припинення, прав та обов’язків сторін врегульовано КЗпП. А отже норми ЦКУ застосовуються до трудових відносин, лише, у частині відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникові, зберігання майна працівників, надання працівникам кредиту для сплати вартості навчання в навчальних закладах та інших цілей.

Відповідно до КЗпП трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а також виконувати норми внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи й передбачені законодавством про працю, колективним договором і трудовим договором.

На відміну від трудового договору цивільно-правовий договір є угодою двох або більше осіб стосовно встановлення, зміни або припинення цивільних прав і обов’язків. Трудовий і цивільно-правовий договори по-різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють відмінні один від одного правові наслідки.

У разі виникнення конфлікту між сторонами укладеного договору треба чітко визначитися, який вид договору між ними був укладений, оскільки законодавство про працю поширюється лише на осіб, що уклали трудовий, а не цивільно-правовий договір. У разі виконання цивільно-правових договорів також не діють гарантії, встановлені законодавством про працю України.

Автор: Зоя ВАСИЛЬОВА, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, експерт із трудового права

Докладніше — з таблицею порівняння правових ознак трудового і цивільно-правового договорів у журналі «Довідник кадровика» № 8, 2016

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...
Спеціаліст працює на двох посадах: чи можна на одну з них ввести простій?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, ...