Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі — прийнято

Дата публікації: 05.02.2021

Законом внесено зміни до таких законодавчих актів України, зокрема:

1. Кодексу законів про працю України:

1) у статті 24 «Укладення трудового договору»:

частину другу після слів «трудову книжку» доповнити словами «(у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

2) у статті 47 «Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку»:

• у назві слова «і видати йому трудову книжку» виключено;

частину першу викладено в такій редакції:

«Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також за вимогою працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника»;

• частину другу виключили;

3) статтю 48 «Трудові книжки» виклали в такій редакції:

«Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України»;

4) частину другу статті 144 «Порядок застосування заохочень» викладено в такій редакції:

«Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці, а також за проханням працівника, якщо трудова книжка зберігається у нього, заносяться до його трудової книжки»;

5) у частині першій статті 233 «Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів» слова «з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки» змінено словами «з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення»;

6) у статті 235 «Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи»:

у другому реченні частини третьої слова «в трудовій книжці» виключили;

у частині п’ятій слова «трудової книжки» змінено словами «копії наказу (розпорядження) про звільнення».

2. Частину другу статті 21 «Обчислення страхового стажу» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III викладено в такій редакції:

«2. Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а за періоди, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше».

Читайте також: ЩО Ж ТО Є ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА?

3. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1) частину четверту статті 11 «Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» викладено в такій редакції:

«Відомості про складення Присяги із зазначенням дати складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, затвердженому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. За зверненням громадянина про складення Присяги робиться запис у його трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги»;

2) частина дванадцята статті 15 «Ранги посадових осіб місцевого самоврядування» викладена в такій редакції:

«Відомості про присвоєння, зміну чи позбавлення посадової особи місцевого самоврядування відповідного рангу вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, затвердженому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. За зверненням посадової особи місцевого самоврядування в його трудовій книжці робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу».

4. У Законі України «Про державну службу» :

1) у частині третій статті 36 «Присяга державного службовця»:

друге речення виключено (Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.);

доповнено абзацом другим такого змісту:

«Відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. За зверненням державного службовця про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця»;

2) у частині одинадцятій статті 39 «Ранги державних службовців»:

• слова «та трудовій книжці» виключено;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. За зверненням державного службовця у трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця».

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Проєкт Закону зареєстровано від 10 червня 2020 року за № 3623.