Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Зміни для держслужбовців від НАДС

Дата публікації: 23.04.2021

В НАДС пропонують удосконалити порядок вступу, проходження, припинення держслужби, оптимізувати наслідки конкурсних відборів на посади держслужби, змінити порядок застосування дисциплінарних стягнень. Все це втілили у проєкті  закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу», який надійшов на погодження до СПО профспілок.

Документ містить багато новацій, серед яких:

— закріплення політичної неупередженості та політичної нейтральності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

— уточнення наразі недієвого механізму залишення держслужбовця категорії «А» на службі ще на один строк (пропонують, що суб’єкт призначення може один раз прийняти рішення про продовження проходження служби ще на один строк на займаній посаді (без звільнення) або про переведення держслужбовця ще на один строк на іншу рівнозначну або нижчу посаду держслужби категорії «А»);

— запровадження механізмів кар’єрного просування держслужбовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади держслужби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;

— запровадження кандидатського та кадрового резерву;

— деталізації механізму участі держслужбовця у виборах, а також надання можливості такому держслужбовцю на час участі у виборчому процесі використати будь-який вид оплачуваної відпустки;

— посилення дисциплінарну відповідальність держслужбовців за повторне вчинення дисциплінарних проступків шляхом застосування більш суворого виду стягнення (догана — неповна службова відповідність — звільнення).

Також пропонують аби загальна тривалість використаних держслужбовцем частин щорічної відпустки не повинна бути менше ніж 14 календарних днів. За решту днів щорічних відпусток та/або їх частин, що не були використані держслужбовцем протягом 12 місяців після закінчення робочого року, за який надані ці відпустки, йому виплатять грошову компенсацію. Виплату проведуть в першому місяці чергового робочого року.

Повністю змінять й порядок призначення на посади держслужби з укладанням контракту про проходження держслужби.