Передплати журнал

Звіт з єдиного внеску: як визначити штатну чисельність працівників


Головне управління Міндоходів у м. Києві у роз’ясненні від 25 червня 2014 року нагадує, що Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджений наказом Міндоходів 09.09.2013 № 454.

Штатна чисельність працівників — це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників, з якими укладено трудовий договір відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), де зазначено розмір окладу для конкретної посади.

У таблиці 1 додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску показник «середньооблікова кількість штатних працівників» визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, у тому числі враховуються:

 • працівники, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42);
 • працівники, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України від 05.07.2012 № 5067 «Про зайнятість населення», де визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню).

Так, до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

 • один з батьків або особа, яка їх замінює і:
  • має на утриманні дітей віком до шести років;
  • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
  • утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
 • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
 • молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
 • особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;
 • інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Податківці також повідомили, що посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за подання недостовірних відомостей.