Відновлення трудової книжки: як бути роботодавцеві і працівникові, якщо її загублено

16.08.2019
Втрата документів завжди неприємна, а трудова книжка є одним із найважливіших документів громадянина, бо підтверджує його трудову діяльність та слугує для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу. Тому ставитися до неї необхідно уважно, як і до інших особистих документів.

Несвоєчасно сплачений ЄСВ: штрафні санкції для роботодавця

16.08.2019
Частиною 8 статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI встановлено, що страхувальники — роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований за відповідний базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, яким є календарний місяць.

Зразок характеристики на працівника, який підлягає атестації

15.08.2019
Атестація працівників — це процедура оцінки їх професійного рівня на відповідність кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Основним законодавчим актом, яким послуговуються під час проведення атестації, є Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VІ, хоча керуються при цьому й відповідними підзаконними актами. 

Читайте в газеті «Кадри і зарплата» № 15, 2019 р.

15.08.2019
Наші експерти підготували ще багато інформацію для якісної роботи, яку ви можете знайти в газеті «Кадри і зарплата» № 15, 2019 р.

Деяким категоріям педпрацівників з 1 вересня підвищать оклади

15.08.2019
З 1 вересня 2019 року Уряд підвищив на 10 % посадові оклади (ставки зарплати) педпрацівникам, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам і яким не підвищили посадові оклади у 2018 році. Йдеться про педпрацівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

Добровільна сплата ЄСВ для працівників підприємства

15.08.2019
Відносини, які виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), регулюються виключно Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI

Щорічна відпустка неповнолітнім працівникам

15.08.2019
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України). Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. В галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Вебінар «Прийняття на роботу різних категорій працівників: переваги та ризики для роботодавців»

14.08.2019
Приймаючи на роботу працівника, мало хто з кадровиків і роботодавців замислюється над закінченням з ним трудових відносин, а даремно. Є категорії працівників, працевлаштувавши яких роботодавець позбавлений фактичної можливості звільнити навіть за винні діяння. 

Які права має матір-ФОП

14.08.2019
На що має право мама-ФОП? Чи передбачені для неї якісь виплати для догляду за дитиною? І на що вона претендувати не може на відміну від жінок, які працюють як наймані працівники?

Відповідь на кейс для кадровика: як правильно переукласти трудовий договір?

14.08.2019
Строковий трудовий договір відповідно до частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Пленум Верховного Суду України в постанові «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 зазначив, що укладення трудового договору на визначений строк за відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

Сторінки