Експерти

Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор журналу «КАДРОВИК.UA»

 

Ольга Бурлака,
начальник відділу організації праці та заробітної плати «LeroyMerlinUA»,
юрист, експерт з трудового права

 

Олена Загорецька,
завідувач відділу документознавства УНДІАСД,
канд. іст. наук, стар. наук. співроб., член ЦЕПК
Укрдержархіву

 

Світлана Цимбалюк,
декан факультету управління персоналом,
соціології та психології ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук

 

Юрій Васильєв,
начальник відділу кадрів Фізико-технічного
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
НАН України

 

Тетяна Жакун,
перший заступник директора
департаменту правової політики та якості
Херсонської міської ради

 

Галина Білоткач,
експерт гарячої лінії журналу
«КАДРОВИК.UA»

 

Зоя Васильова,
юрист, експерт із трудового права

 

Євген Баштецький,
начальник відділу кадрового адміністрування філії —
Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк»

 

Оксана Каманова,
експерт із трудового права і кадрового діловодства

 

Лариса Красовська,
експерт із трудового права та кадрового діловодства

 

Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин

 

Станіслав Соломонов,
консультант з організації праці та заробітної плати