Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Особливості залучення до роботи неповнолітніх працівників

11.05.2021
Трудові відносини, що виникають під час використання праці неповнолітніх, регулюються зокрема главою XIII Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), яка має назву «Праця молоді». Основними положеннями зазначеної глави передбачено: Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

Робочі та вихідні дні травня 2021 року

30.04.2021
Статтею 73 Кодексу Законів про працю України визначено святкові і неробочі дні, які припадають протягом року.

Особливості роботи в нічний час

23.04.2021
Координаційний центр з надання правової допомоги розглянув ситуацію залучення працівників до роботи вночі. Це може бути обумовлено розпорядком роботи самого підприємства або мати епізодичний характер.

Про особливості ведення табеля обліку використання робочого часу працівників-сумісників

12.04.2021
Ведення табеля використання робочого часу на підприємствах, в установах та організаціях регулюється наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489. Тобто табель обліку робочого часу — це первинний документ для обліку відпрацьованого часу, який є також підставою для нарахування заробітної плати працівникам.

Чи вважаються вільні від педагогічних годин дні робочими

31.03.2021
До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся керівник музичної школи з проханням надати роз’яснення чи вважаються вільні від педагогічних годин дні робочими.

Робота на умовах неповного та ненормованого робочого часу

24.03.2021
Розрізняють неповний робочий день і неповний робочий тиждень. При неповному робочому дні працівник щодня працює меншу кількість часу, ніж це потрібно за графіком або за правилами внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, не 8 годин, а 4. При неповному робочому тижні замість скорочення тривалості робочого дня може бути скорочено кількість робочих днів протягом тижня. Зокрема, може бути обумовлено угодою роботу через день та ін.

Правила роботи в нічний час для роботодавця та працівника

19.03.2021
Хоча Конституція України проголошує право кожного на працю, на яку він вільно погоджується або яку вільно обирає, законодавство нашої країни обмежує права на працю вночі. Це стосується певних категорій осіб, яким нічна праця може спричинити шкоду для здоров’я.

Табелювання сумісників

12.02.2021
Сумісники отримують зарплату за фактично виконану роботу

Вільний час на пошук нової роботи для скорочених працівників може передбачатися колдоговором

10.02.2021
Реорганізація районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування зумовили масове вивільнення працівників. В ході цього процесу працівники вимушені паралельно із завершенням терміну свого перебування на посаді здійснювати пошук нової роботи

Сторінки