Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Чи можна застосувати похідне слово «Старший» до деяких професійних назв робіт промислового підприємства?

У кадровому діловодстві промислового підприємства є потреба у додаванні похідного слова «Старший» до таких професійних назв робіт: табельник, комірник, майстер дільниці, товарознавець, менеджер з логістики, оператор копіювальних та розмножувальних машин. Те саме стосується і посади фахівця по роботі з персоналом. Чи можна застосувати це уточнююче слово відповідно до вимог «Класифікатора професій»?

Читати далі

Що підготувала читачам редакція газети «Кадри і зарплата» у випуску № 10 (106), 2018

Чи передбачена законодавством додаткова відпустка працівнику — «багатодітному» батьку?

Працівник загубив листок непрацездатності, не надавши його за місцем основної роботи та за сумісництвом. Що робити працівнику в такій ситуації?

Працівниця, що має двох дітей віком до 15 років (2 і 5 років), перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Чи має вона право на соціальну відпустку за цей період, передбачену ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР?

Актуальні теми

У спортивній школі тренери-викладачі мають виїзний характер роботи, коштів на відрядження у спортивної школи немає. Тренери-викладачі і спортсмени-вихованці хочуть їздити на змагання в інші міста та за кордон. Змагання проходять щомісяця. Чи має право роботодавець...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства встановлено такий режим роботи: 40-годинний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота й неділя); початок роботи — о 8.00; обідня перерва — з 12.00 до 13.00; закінчення роботи — о 17.00.
На підприємство приймається новий працівник. Чи можна при укладенні трудового договору вимагати від такого працівника прописку?
Перш ніж відповісти на зазначене запитання, слід звернути увагу на те, що розширення та уточнення професійних назв робіт користувачами має відбуватися суто на підставі примітки 2 Додатка В (обов’язковий) до Національного класифікатора України ДК 003:2010