21.10.2019Як захистити інформацію, що становить комерційну таємницю (інтерв’ю з юристом)В умовах сучасної економіки, в основі якої лежить конкурентно-ініціююче середовище, доволі актуальною є проблема забезпечення захисту інформації суб’єкта підприємництва. Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, у процесі підприємницької діяльності, коли створюються нові технології в результаті інтелектуальної праці, утворюються найрізноманітніші інформаційні об’єкти, що мають комерційну цінність. Це можуть бути методики робіт, перспективні технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, які націлені на досягнення комерційного успіху.
21.10.2019Чи можна оголосити догану працівнику за порушення трудової дисципліни і одночасно позбавити його премії?Відповідно до частини другої статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими (регіональними) угодами. Законодавством надано право підприємствам самостійно визначати умови і розміри преміювання.

Пожежна і Техногенна Безпека

Актуальні теми

Який порядок надання додаткової відпустки учасникам бойових дій?
Одними з основних завдань і функцій Фонду соціального страхування України та його робочих органів, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересян 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) є реалізація державної...
Працівник несподівано тяжко захворів (інсульт). Листок непрацездатності на перші 10 днів йому видали та виписали лікуватися додому під наглядом сімейного лікаря. Але так склалось, що новий листок непрацездатності йому оформили лише через 16 календарних днів після...
У порядок денний засідання Уряду на 21 серпня 2019 року включили проект постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». Доповідач —  Міністр соціальної політики.