Відпустки


Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів: відповідь Держпраці
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про ...

Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану: відповідь Держпраці
Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону ...

Гарантії та заборони щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки
Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). ...

Виплата заробітної плати за весь час щорічної відпустки одночасно з виплатою заробітної плати: чи може роботодавець її здійснити на прохання працівника?
Так, якщо така можливість передбачена трудовим або колективним договором. Якщо така можливість не передбачена, то роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові заробітну ...

Коментарі Мінекономіки до норм Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин»
Зміни до КЗпП Статтю 23 доповнити новою частиною в наступній редакції: «Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим ...

КАДРОТЕСТ. Працівник захворів під час соціальної відпустки: чи можна її перенести?
ТЕМА: ПРАЦІВНИК ЗАХВОРІВ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ: ЧИ МОЖНА ЇЇ ПЕРЕНЕСТИ? КАДРОТЕСТ Працівник захворів під час використання додаткової відпустки працівникам, ...

КАДРОТЕСТ. Додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці – працівникам з неповним робочим днем
ТЕМА: ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА РОБОТУ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ТА ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ – ПРАЦІВНИКАМ З НЕПОВНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ КАДРОТЕСТ Чи мають ...

Чи зберігається за працівником право на відпустку після повернення з військової служби?
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом ...