9 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
Prokopenko Maryna
30 березня, 2011 - 18:06
Чи можна звільнити водія автомобіля швидкої допомоги якщо йому 73 роки? Що може слугувати підставою для звільнення? Або як краще вчинити в даній ситуації?
metallkunde
30 березня, 2011 - 21:10
Як він отримав медичну довідку водія? Чи вона в нього дійсна? Тільки через те, що йому 73 роки, ніяк. Але якщо він не має медичної довідки, інспектор з охорони праці може Вам тут допомогти більше. Нажаль не можу надати точної інформації, але здається, що водії швидких проходять медичний огляд частіше, і там можуть бути певні вимоги.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
31 березня, 2011 - 16:07
При прийнятті на роботу водія немає вікових обмежень. Так, неможна звільнити працівника тільки через те, що йому виповнилося 73 роки. Згідно з Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги шляхом: реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров'я. Стаття 2 Закону застерігає, що дискримінація громадян похилого віку в галузі праці, охорони здоров'я, соціального забезпечення, користування житлом та в інших сферах забороняється, а посадові особи, які порушують ці гарантії, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. Звільнити працівника можете за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) якщо є його згода, або за ініціативою власника , якщо є підстави такого звільнення (відповідні норми, зазначені в КЗпП).
Поліграф
6 травня, 2011 - 23:41
Вельмишановна Prokopenko Maryna. 1. Вам необхідно направиті "водія автомобіля швидкої допомоги", якщо йому 73 роки на позачерговий медичний огляд. Медичний огляд повинен проводитись не формально , а згідно з вимогами "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" який ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246 та ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113. Прочитайте п. 2.14. цого документу. Та ще ознаёмтесь з вимогами наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Мін'юсті 18.07.2000 за N 435/4656. Як що цьго не достатньо, то треба вашому інженеру з охорони праці, вивчити положення про навчання з питань охорони праці. В цьому положенні сказано, що при не здачі іспитів з охорони праці повторно (2 - гий раз) , питання про працевлаштування робітника вирішуеться згідно з чинним заканодавством. Е багато важілів, але ви не бажаете їх використовувати.
Поліграф
7 травня, 2011 - 00:03
Пані Ольга Харечко. Хочь ви і заступник головного редактора журналу "Довідник кадровика", але треба замислитись над таким, Як пройшов медичний огляд водій автомашини швидкої допомоги, якому виповнилось 73 роки? Мабудь фіктивно. Будь ласка ознаёмтесь з "Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами", який Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 24.12.99 N 299 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 р. за N 31/4252. Розділ : Категорія "В" транспортних засобів - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість сидячих місць яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м'язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється). 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється). 3. Стійка диплопія внаслідок косоокості будь-якої етіології. 4. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град., у будь-якому з меридіанів. Центральна скотома абсолютна або відносна (при скотомі та наявності змін зорової функції не нижче значень, указаних у пункті 5а, - допуск без обмежень). 5. Зниження гостроти зору в залежності від стійких помутнінь рефрактерних середовищ чи змін дна ока, аномалій рефракцій, а також інших причин органічного характеру: а) гострота зору з корекцією нижче 0,6 на кращому оці, нижче 0,2 на гіршому. Припустима корекція при короткозорості й далекозорості 8.0 Д, у тому числі контактними лінзами, астигматизмі 3.0 Д (сума сфери і циліндра не повинна перевищувати 8.0 Д). Різниця в силі лінз двох очей не повинна перевищувати 3.0 Д; б) відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче); в) стан після рефракційних операцій на роговій оболонці (кератотомія, кератомільоз, кератокоагуляція, рефракційна кератопластика). Допускаються до керування транспортом особи через 3 місяці після операції при гостроті зору з корекцією не нижче вказаної в пункті 5а, відсутності ускладнень і показником рефракції до операції від +8.0 до - 8.0 Д. При неможливості встановити доопераційну рефракцію визнаються придатними до керування при довжині вісі ока від 21,5 до 27,0 мм; г) штучний кришталик хоча б на одному оці. Допускаються водії-професіонали, що на момент обстеження мають стаж не менше 3 років, при гостроті зору з корекцією не нижче вказаної в пункті 5а, нормальному полі зору і відсутності ускладнень протягом півріччя після операції. 6. Порушення відчуття кольору типу дихромазії. 7. Захворювання сітківки і зорового нерва (пігментний ретиніт, атрофія зорового нерва, відшарування сітківки та ін.). 8. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі, нормальному дні ока, при змінах гостроти зору і поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5, допускаються індивідуально тільки водії-професіонали, що на момент обстеження мають стаж не менше 3 років, за умови наступного періодичного огляду через 1 рік). 9. Сприйняття розмовного мовлення одним або двома вухами на відстані, меншій 3 м, шепітного мовлення на відстані 1 м (при повній глухоті на одне вухо та сприйнятті розмовного мовлення іншим вухом на відстані, не меншій 3 м, або сприйнятті розмовного мовлення кожним вухом на відстані, не меншій 2 м, питання вирішується індивідуально тільки для водіїв-професіоналів, що на момент обстеження мають стаж не менше 3 років, за умови наступного періодичного огляду через 1 рік). 10. Хронічне однобічне чи двобічне гнійне запалення середнього вуха, ускладнене холестеатомою, грануляціями чи поліпом (епітимпаніт). Наявність фістульного симптому (після оперативного лікування з добрим результатом питання вирішується індивідуально). 11. Хронічний гнійний мастоїдит, ускладнення внаслідок мастоїдектомії (кіста, свищ). 12. Захворювання будь-якої етіології, що викликає порушення функції вестибулярного апарату, синдроми запаморочення, ністагм (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології та ін.). 13. Спонтанний ністагм при відхиленні зіниць на 70 град. від середнього положення. 14. Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи. 15. Відсутність однієї верхньої чи нижньої кінцівки, кисті чи стопи, а також деформація кисті чи стопи, що значно ускладнює їх рухи. Як виняток можуть допускатися особи з однією ампутованою гомілкою і протезом, якщо ампутаційна кукса не менше 1/3 гомілки і рухомість у колінному суглобі ампутованої кінцівки повністю збережена. 16. Відсутність пальців чи фаланг, а також нерухомість у міжфалангових суглобах: а) відсутність двох фаланг великого пальця на правій чи лівій руці; б) відсутність чи нерухомість двох чи більше пальців на правій руці чи повне зведення хоча б одного пальця; в) відсутність чи нерухомість трьох і більше пальців на лівій руці чи повне зведення хоча б одного пальця (при збереженні хапальної функції і сили кисті питання про допуск до керування вирішується індивідуально). 17. Травматичні деформації з наявністю неврологічної симптоматики і дефекти кісток черепа. При наявності незначних дефектів чи деформацій кісток черепа (при відсутності неврологічної симптоматики) допуск здійснюється індивідуально. 18. Скорочення нижньої кінцівки більше ніж на 6 см. Водії, що проходять періодичний медичний огляд, можуть бути визнані придатними, якщо кінцівка не має дефектів кісток, м'яких тканин і суглобів, об'єм рухів збережений, довжина кінцівки більше 75 см (від п'яткової кістки до середини великого вертлюга стегна). 19. Захворювання, що викликають обмеження рухів чи біль при рухах кінцівками, грижі, свищі, випадання прямої кишки, геморой, водянка яєчка чи сім'яного канатика та ін. Питання про допуск, у тому числі після оперативного лікування, вирішується індивідуально. 20. Захворювання судин: а) аортальні аневризми, аневризми судин головного мозку, аневризми стегнової і підколінної артерій, аневризми підшкірно розташованих судин (при підозрі на наявність аневризми індивідуальний допуск на підставі висновків спеціалізованих закладів за умови наступного періодичного огляду через 1 рік). б) облітеруючий ендартеріїт II-III стадії, хвороба Такаясу; в) варикозне розширення вен з порушенням трофіки, слоновістю та ін. 21. Стійкі зміни в глотці, гортані, трахеї, значно ускладнене дихання. Деформація грудної клітки і хребта зі значним порушенням функції органів грудної порожнини. 22. Вроджені чи набуті пороки серця і судин будь-якої етіології - при наявності компенсації питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік. 23. Стан після операції на серці та великих магістральних судинах. Імплантовані штучні водії ритму серця. 24. Хвороби серця будь-якої етіології (ендокардит, міокардит та ін.), порушення ритму будь-якої етіології (мерехтлива аритмія, пароксизмальна тахікардія та ін.), хронічна ішемічна хвороба серця, в тому числі стан після перенесеного інфаркту міокарда - питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік (на підставі висновків спеціалізованих закладів), за винятком осіб зі стенокардією спокою. 25. Гіпертонічна хвороба II-III ст.: питання про допуск осіб з гіпертонічною хворобою I ст. вирішується індивідуально. 26. Хронічні захворювання легенів і плеври, в тому числі і туберкульозної етіології, бронхіальна астма, стан після резекції легенів, бронхоектатична хвороба - питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік. 27. Хвороби крові та кровотворних органів: при відсутності анемічного синдрому і загострення основного захворювання питання про допуск вирішується індивідуально. 28. Діабет. У разі інших ендокринних захворювань зі стійкими і вираженими порушеннями функції рішення приймається індивідуально на підставі висновку ендокринолога; у разі захворювання з розладами свідомості, схильністю до коматозних станів - непридатні. 29. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження. Епілепсія та синкопальні стани. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничних нервово-психічних розладів, пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку. 30. Наркологічні протипоказання - відповідно до отриманого сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф.N 140-0 (облікова)). 31. Хронічні рецидивні захворювання периферичної нервової системи і залишкові явища перенесених захворювань і травм великих нервових стовбурів зі стійким порушенням рухів, чутливості й трофіки. 32. Випадання матки та вагіни, ректовагінальні та везиковагінальні свищі (розриви промежини з порушенням цілісності сфінктера прямої кишки) - після оперативного лікування з добрим результатом в індивідуальному порядку допускаються тільки водії-професіонали із стажем роботи на момент обстеження не менше 3 років). 33. Зріст нижче 150 см (питання вирішується індивідуально), різке відставання у фізичному розвитку. 34. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічні захворювання печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози з частими загостреннями, синдром оперованого шлунка - допуск індивідуальний. Впевнений шо у віці 73 років у людини е одне з вищенаведенних "захворювань і вад". І не треба Вам давати коментарів, у ситуаціях в яки Ви не володіете повною інформаціею. Людина (Prokopenko Maryna) прохала Вас о консультативній допомозі. Я впевнений шо особисто Ви не бажали би опинитись в середені автотранспорту яким керуе людина у віці 73 років, та ще і від якої залежить життя людей, яких перевозить "швидка медична допомога".
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
9 травня, 2011 - 20:18
Добрий вечір шановний пане Поліграфе! Дуже приємно, що наш форум читають уважно такі знавці з трудового права як Ви. В запитанні Prokopenko Maryna не було нічого сказано про фіктивний медичний огляд водія, а також про його фізичні вади. (до речі в № 6 , 2011 журналу «Довідник кадровика» буде стаття присвячена передрейсовим медичним оглядам водіїв.) Prokopenko Maryna запитує «Чи можна звільнити водія автомобіля швидкої допомоги якщо йому 73 роки?» Поважний вік не є підставою для звільнення. Зараз в нашій країні багато пенсіонерів працює, і працює добре, може дати фори молоді і в здоров’ї, і в професіоналізмі. Не можна тільки через вік піддавати сумніву трудову функцію працівника. Людству відомі імена довгожителів від професійної майстерності яких залежала доля багатьох людей, але які були вправними фахівцями, майстрами своєї справи, це і Федоров, і Амосов, і багато інших.
Поліграф
10 травня, 2011 - 09:05
Переброшую за дублювання. Добрий день вельмишановна пані Ольга Харечко! Розумію що наше з Вами обговорення переходить у ранг полеміки. Але ж закони і нормативні акти іздаються для того, щоб їх неухильно дотримувались. А від суворого виконання законобательства про охорону праці, залежить не тільки життя і здоров'я одного працівника але і тих хто трудитися поруч з ним на суміжних робочих місцях. І якби на місцях прагнули до неухильного їх виконання, то напевно багато чого на відбувалося у нашому житті негативного, як то вибухи балонів з киснем у лікарнях, вибухи природного газу (метану) у житлових будинках, і т.п. " Зараз в нашій країні багато пенсіонерів працює, і працює добре, може дати фори молоді і в здоров’ї, і в професіоналізмі." Вот из за такого менталитета к молодым, и не желания принимать их (молодых) на работу и обучать в процессе трудовой деятельности, и сложилась ситуация при которой поднимают пенсионный возраст. Прошу Вас назвать хотя - бы одного пенсионера, который работает токарем, грузчиком, транспортёрщиком, слесарем - сантехником. А "працюють"вони - пенсіонери - тільки на тих роботах, де не потрібно докладати великих зусиль, та ще просять внести знижку на вік, а ось біля каси, на одержання винагороди за працю, перші. А на рахунок пенсійного віку. Так, взагалі то добре напевно, коли середня тривалість життя набагато менше, ніж вік виходу на пенсію. Кількість виплат по пенсіях можна скоротити до мінімуму.
Поліграф
10 травня, 2011 - 09:00
Добрий день вельмишановна пані Ольга Харечко! Розумію що наше з Вами обговорення переходить у ранг полеміки. Але ж закони і нормативні акти іздаються ля того, щоб їх неухильно дотримувались. А від суворого виконання законобательства про охорону праці, залежить не тільки життя і здоров'я одного працівника але і тих хто трудитися поруч з ним на суміжних робочих місцях. І якби на місцях прагнули до неухильного їх виконання, то напевно багато чого на відбувалося у нашому житті негативного, як то вибухи балонів з киснем у лікарнях, вибухи природного газу (метану) у житлових будинках, і т.п. " Зараз в нашій країні багато пенсіонерів працює, і працює добре, може дати фори молоді і в здоров’ї, і в професіоналізмі." Вот из за такого менталитета к молодым, и не желания принимать их (молодых) на работу и обучать в процессе трудовой деятельности, и сложилась ситуация при которой поднимают пенсионный возраст. Прошу Вас назвать хотя - бы одного пенсионера, который работает токарем, грузчиком, транспортёрщиком, слесарем - сантехником. А "працюють"вони - пенсіонери - тільки на тих роботах, де не потрібно докладати великих зусиль, та ще просять внести знижку на вік, а ось біля каси, на одержання винагороди за працю, перші. А на рахунок пенсійного віку. Так, взагалі то добре напевно, коли середня тривалість життя набагато менше, ніж вік виходу на пенсію. Кількість виплат по пенсіях можна скоротити до мінімуму.
yuliagorobets25...
10 грудня, 2015 - 18:02
Добрий день! Підскажіть будь-ласка, за якою статтею я можу звільнити водія, якого у нетреверезому стані на своєму автомобілі в не робочий час зупинила поліція і забрала його водійські права?