Чи має право посадова особа місцевого самоврядування (працює в міській раді) перевестись з вищої на нижчу посаду посадової особи місцевого самоврядування (районної у місті ради) без конкурсу?


З огляду на те, що запитання поставлено конкретно, але досить стисло, та зробивши припущення, що зацікавлена посадова особа місцевого самоврядування претендує на зайняття посади постійно вакантної, невиборної з переліку посад, визначених в абзаці 5 частини 1 ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06201 р. №2493-III (далі — Закон 2493-III), пропонується така консультація.

Статтею 10 Закону 2493-III визначено, що «на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України».

При цьому проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Пунктом 5 загальних положень вищевказаного порядку допускається переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі без конкурсного відбору: «Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до а резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору».

Частина 3 статті 10 Закону 2493-III визначає можливість переведення посадової особи місцевого самоврядування без конкурсного відбору за необхідності, за згодою сторін, на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта.

Таким чином, законодавством передбачено можливість прийняття без конкурсного відбору спеціалістів при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю.

Отже, посадова особа місцевого самоврядування має можливість уникнути повторної процедури проходження конкурсного відбору за таких умов:

  • за наявності необхідності такого переведення із займаної посади на нижчу посаду;
  • за наявності згоди сторін;
  • якщо переведення відбувається в межах одного органу місцевого самоврядування;
  • якщо особа пройде стажування у випадку відмінності напряму діяльності на займаній посаді та на вакантній.