6 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
zhekkka_kadr
6 березня, 2017 - 11:58
Доброго дня ! Підкажіть, будь ласка, чи обов,язково укладати кол. договір на ТОВ ? Яка відповідальність за його відсутність ? Дякую, всім гарного дня )
lenabilokon_72215
6 березня, 2017 - 15:51
Відповідно до листа Мінсоцполітики від 07.04.2006 р. № 2411/0/14-08/18 Закон України «Про колективні договори і угоди», який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, угод на добровільній основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною, — № 98 «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів» та № 154 «Про сприяння колективним переговорам». Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 65 ГКУ на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Проте відповідно до ст. 4 ГКУ він не регулює трудові відносини. Господарський кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 ГКУ). Відповідно до ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», яка описує суб’єктний склад сторін колективного договору, колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а в разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони. При цьому згідно із ст. 4 цього Закону право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог. Зокрема, Законом України «Про соціальний діалог в Україні» встановлено, що такими суб’єктами на локальному рівні є: сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця. Таким чином, можемо підсумувати, що обов’язковість укладення колективного договору на локальному рівні залежить власне від самого колективу, що по суті правильно — добиватися визнання та закріплення своїх гарантій повинні ті, для кого ці гарантії передбачені.
zhekkka_kadr
7 березня, 2017 - 10:29
Дуже дякую за роз,яснення. А скажіть будь ласка, як відбувається процедура обрання представника уповноваженого трудовим колективом Або, будь-ласка, підкажіть де про це почитати. Користуючись нагодою, вітаю Вас зі святом та бажаю Вам гарного весняного настрою !)
lenabilokon_72215
7 березня, 2017 - 10:34
Доброго дня! обрання голови профспілки, його заступника та членів профспілки відбувається на загальних зборах трудового колективу. Обов'язково задокоментуйте обрання голови та складу профспілки протоколом зборів трудового колективу
zhekkka_kadr
7 березня, 2017 - 11:02
Д Я К У Ю ! І ще одне питаннячко )  Чи обов,язково підлягають реєстрації колективні договори, якщо так, то у якому держ органі це потрібно робити? Д Я К У Ю !
lenabilokon_72215
7 березня, 2017 - 15:37
Порядок реєстрації колдоговорів регламентується Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" N 115 від 13.02.2013 р.