...
Реєструйся

Чи виплачується працівникам вихідна допомога підприємствами у зв’язку з їх призовом на військову службу?


Чи виплачується працівникам вихідна допомога підприємствами у зв’язку з їх призовом на військову службу? Якщо так, то за чий рахунок? Чи встановлено порядок виплати вихідної допомоги з державного бюджету?

Відповідає начальник юридичного управління Міністерства праці та соціальної політики України Ірина ТУБЕЛЕЦЬ

Частиною другою статті 152 Конституції України та частиною другою статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР визначено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Таким чином, у зв’язку з втратою чинності тих положень закону, якими було внесено зміни до законодавчих актів, останні, на нашу думку, діють у редакції, що існувала до внесення змін, що визнані неконституційними.
Положення пункту 96 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року № 107-VI, яким було внесено зміни до статті 44 КЗпП, що передбачали надання вихідної допомоги працівникам у разі призову їх на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу у розмірі двох мінімальних заробітних плат, визнано неконституційними згідно з рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008. Стаття 44 КЗпП у редакції, що діяла до прийняття цього Закону, не передбачала виплати вихідної допомоги особам, трудовий договір з якими припиняється за пунктом 3 статті 36 КЗпП.
На сьогодні не розроблено порядку виплати грошової допомоги, передбаченої статтею 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII.