...
Реєструйся

Чи зараховується час догляду за дитиною з трьох до п’яти років до загального стажу і до стажу державної служби?


Працівниці, яка працювала на посаді державного службовця, після народження дитини надали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитина хворіє і працівниці надали відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною п’яти років. Чи зараховується час догляду за дитиною з трьох до п’яти років до загального стажу і до стажу державної служби? В одній із радіопередач Українського радіо стверджувалося, що з 2009 року час такої відпустки не зараховується до загального стажу і до стажу державної служби.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 20 років, у т. ч. стажу державної служби — не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, — незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення стажу державної служби» від 3 травня 1994 року № 283 до стажу державної служби включається час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках,
якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Таким чином, період догляду працівниці за дитиною з трьох до п’яти років зараховується до стажу державної служби. При визначенні страхового стажу необхідно керуватися Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), який набув чинності з 1 січня 2004 року. Згідно із зазначеним Законом страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Перелік осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено статтею 11 Закону № 1058, до яких, зокрема, належать особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Страхові внески до Пенсійного фонду України за цей період сплачуються з Державного бюджету України.

Під час догляду за дитиною, якій виповнилося три роки за цю особу не сплачуються страхові внески.
Отже, період догляду працівниці за дитиною у віці з трьох до п’яти років не буде зарахований до страхового стажу.

Наталія ШАМБІР, заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів