...
Реєструйся

Де взяти повну інформацію про військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах?


Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на практиці супроводжується певними неузгодженнями. Крім того, у спеціалізованих виданнях для кадровиків трапляються рекомендації, які не дають повної інформації з питань ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах…

 

Журнал “Довідник кадровика”

25 березня 2011 року набула чинності нова Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660.

Нові положення щодо організації та порядку ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах — у статті «Про зміни у веденні військового обліку військовозобов’язаних і призовників» — «Довідник кадровика», № 6, 2011. Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування — «Довідник кадровика», № 7, 2011.

 

Практика кадровика і деякі спеціалізовані видання

Ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на практиці супроводжується певними неузгодженнями. Крім того, у спеціалізованих виданнях для кадровиків трапляються рекомендації, які не дають повної інформації з питань ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах.

Редакція журналу «Довідник кадровика» звертає вашу увагу, що в цих матеріалах, зокрема, не наголошується на таких важливих аспектах роботи:

1. Кадрова служба не завжди оперує повним обсягом нормативно-правових актів, що врегульовують ведення військового обліку.

2. Не завжди є розуміння, яким чином організувати ведення військового обліку на підприємстві.

3. Службове листування підприємства з військовим комісаріатом має здійснюватися лише за підписом керівника підприємства, установи, організації. Відповідальний за військовий облік таким правом не наділений, в його компетенції може бути лише ведення внутрішніх документів: планів, графіків, доповідних керівникові тощо.

4. Повідомлення до військового комісаріату про зміну облікових даних призовників та військовозобов’язаних повинно бути персональним (не списком) по кожному прийнятому чи звільненому з роботи, оскільки військові комісаріати відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» ведуть персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, місця роботи, посади, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників (офіцерів запасу) або в облікових картках військовозобов’язаних. Тому письмове повідомлення про зміну облікових даних, підписане керівником буде долучатися у військовому комісаріаті до особової справи призовника, офіцера запасу та вноситися до облікової карти військовозобов’язаного.

5. Статтею 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 377, року визначено, що виконкоми сільських, селищних, міських рад народних депутатів, де немає військових комісаріатів, керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечують:
– доведення в 7-денний термін до військових комісаріатів інформації щодо військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу).

6. Частиною 10 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено, що призовники та військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

Якщо призовник чи військовозобов’язаний проживає в місті та перебуває на військовому обліку у військовому комісаріаті, а якщо проживає в сільській місцевості та перебуває на військовому обліку у відповідній сільській або селищній раді, то він зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про це військовий комісаріат або сільську раду.

У разі, якщо призовник чи військовозобов’язаний не повідомить (не своєчасно повідомить) про зміну зазначених облікових даних, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 210 КУпАП. (85–119 грн.).

7. Організація звірки облікових карток з даними військових квитків може бути організована різними способами, але мета і метод роботи дуже простий і майже незмінний. Основною метою звірки всередині підпрємства має бути:

 • – перевірка наявності та стану військово-облікових документів відповідальним за військовий облік, яка проводиться шляхом збору військово-облікових документів (працівникам видаються розписки, встановлені Інструкцією з військового обліку (додаток 4 до Інструкції);
 • – звірка облікових даних особової картки працівника типової форми № П-2 (№ П-2 ДС) з даними військових квитків, уточнення особистих даних шляхом особистого спілкування;
 • – своєчасне внесення змін облікових даних до облікових документів та повідомлення про це військові комісаріати.

8. Організація звірки з військовими комісаріатами також може бути організована різними способами. За ініціативою підприємства і централізовано, згідно з графіком, наданим військовим комісаріатом. Ця звірка є логічним продовженням звірки, проведеної на підприємстві, і проводиться вона таким чином:

– відповідальна особа за військовий облік підприємства збирає у військовозобов’язаних і призовників під розписку військово-облікові документи, відбирає особові картки працівників типової форми № П-2 (№ П-2 ДС), посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час до Збройних Сил України, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік та у термін, погоджений із військовим комісаріатом, передає згадані документи під розпис відповідальній особі військкомату у Книзі обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток (форма № 11 наказу Міністерства оборони України № 290 1996 року).

9. Метою звірки облікових даних у військовому комісаріаті є:

 • – перевірка наявності та стану військово-облікових документів відповідальним за військовий облік, яка проводиться шляхом збору військово-облікових документів (працівникам видаються розписки, встановлені Інструкцією з військового обліку);
 • – звірка облікових даних особової картки працівника типової форми № П-2 (№ П-2 ДС) з даними військових квитків;
 • – внесення змін облікових даних до облікових документів військового комісаріату;
 • – виявлення порушень (відповідно — притягнення винних до адміністративної відповідальності);
 • – оформлення результатів звірки у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

10. Дата звірки з військовим комісаріатом має відповідати даті, визначеній у плані або графіку, а також даті передачі документів у Формі № 11 та відповідати даті запису у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.
Для більш повного розуміння звірки наведемо приклад наслідків неякісного ведення військового обліку та відповідного запису її результатів у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

У графі 3 Журналу може бути зазначено:

 1. 1) військовозобов’язаний рядовий Іванько В. Б. втратив військовий квиток і не повідомив про це військовий комісаріат, тому в його діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 211 КУпАП;
 2. 2) військовозобов’язана старший лейтенант медичної служби Сватко І. А. своєчасно не повідомила військовий комісаріат про зміну прізвища, отже, в її діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП;
 3. 3) призовник Бабко О. П. не повідомив військовий комісаріат про зміну його сімейного стану і народження дитини — у його діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП.

Усі ці наслідки виникли у результаті особистого невиконання військовозобов’язаними і призовниками своїх зобов’язань, визначених частиною 10 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положенням про військовий квиток.

Також було з’ясовано, що призовник Степанко В. С. не перебуває на військовому обліку за місцем свого проживання і протягом року ухилився від двох призовів на строкову військову службу, тому в діяльності адміністрації підприємства присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 211-3 КУпАП (Прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання).

За цими порушеннями може бути вжито таких заходів:

 • – направити до військового комісаріату для складання адміністративного протоколу військовозобов’язаних і призовників Іванько В. Б, Бабко О. П., Степанко В. С.;
 • – провести службове розслідування щодо умов і причин незадовільного виконання своїх обов’язків відповідальним за військовий облік та повідомити про його результати для прийняття остаточного рішення;
 • – директору — прибути до військового комісаріату для складання адміністративного протоколу за статтею 211-3 КУпАП.

11. Кадрова служба має знати порядок звірки та ведення форми № 11. При цьому писати доповіді до військового комісаріату про результати звірки не треба, бо постає логічне запитання: Навіщо військовому комісаріату ці данні? Ведення Журналу звірок особових карток військовозобов’язаних та призовників з обліковими даними військкоматів, не передбаченог жодним нормативно-правовим документом.

12. І насамкінець. Не треба забувати, що Правила військового обліку громадян України, виготовлені друкарським способом, мають бути вивішені в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах на видному місці в приміщеннях, де ведеться облік військовозобов’язаних і призовників чи прописка і виписка громадян.

 

Від редакції журналу «Довідник кадровика»