Реєструйся

Додаткова відпустка для дільничних лікарів


Лікарі дільничних лікарень, дільничні лікарі-терапевти, дільничні сестри медичні мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні за безперервну роботу на зазначених посадах. З якого року і на підставі якого документа надається така відпустка?

На запитання відповідає Тамара МАЦЕНКО, головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України

Надавати додаткову оплачувану щорічну відпустку працівникам, про яких ідеться в запитанні, можна з 1 січня 2006 року. Згідно із Законом України «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я» від 1 березня 2005 року № 2427-IV частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року № 2801-XII доповнено пунктом «н» такого змісту:
«Лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги — за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм» (у редакції Закону України від 12 лютого 2008 року № 121-VI).