Фонд соцстрахування по втраті працездатності розповів про наслідки порушення порядку використання страхових коштів


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 31.05.2011 року № 01-14-1444 розповів про те, як він може виявити факт неправильного використання страхувальником страхових коштів, відповідальності за такі дії, а також порядок оскарження рішень за підсумками виявлення порушень.


Підставою для проведення перевірки в цьому випадку, на думку Фонду, служить п. 3 ст. 38 Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, згідно з яким страховик має право, в тому числі, проводити перевірку правильності використання страхових коштів на підприємствах. Порядок проведення таких перевірок регламентується постановою Фонду від 22.12.2010 року № 29. Цей документ також визначає періодичність планових перевірок Фонду та підстави для проведення позапланових перевірок.

У разі порушення порядку використання страхових коштів страхувальники згідно ст. 30 Закону зобов’язані відшкодувати Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів і заплатити штраф в розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, що залишилися після сплати витрат на матеріальне забезпечення, накладається штраф у розмірі 10% цих коштів, а також нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу. Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається і надсилається страхувальнику протягом 20 днів з дня закінчення строку, встановленого для виконання рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій.

Страховик може оскаржити рішення органу Фонду. Для цього страхувальник у письмовій формі звертається до органу Фонду, який прийняв рішення, зі скаргою про перегляд цього рішення. Скарга повинна бути подана протягом 10 днів з дня отримання рішення органу Фонду, що оскаржується. Рішення за результатами розгляду скарги приймається протягом 20 календарних днів після отримання скарги. У разі відмови в задоволенні скарги, страхувальник має право звернутися протягом 10 днів з дня отримання рішення про результати розгляду скарги з повторною скаргою до органу Фонду вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для прийняття рішення по скарзі або до суду у встановленому законодавством порядку.

Джерело: news.ligazakon.ua

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень