Реєструйся

Фонд з ТВП роз’яснив, як сплачувати внески, нараховані до 1 січня


У листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 8 лютого 2011 № 01-16-211 йдеться про застосування штрафів та накладення адмінстягнень за порушення, пов’язані зі сплатою внесків на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Частиною 7 Перехідних положень Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, що діє з 1 січня, передбачено, що внески, нараховані, але не сплачені до 1 січня, і термін сплати яких на 1 січня не настав, сплачуються в порядку, що діє до нового року.

Аналогічно, стягнення заборгованості за внесками та сум штрафних санкцій, нарахованих, але не сплачених до 1 січня, має здійснюватися за нормами, що діють на момент виникнення такої заборгованості або нарахування санкцій.

Іншими словами, застосовується Закон “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” та інші акти у цій сфері.

У зв’язку з цим, Фонд зберіг і свої контрольні функції щодо зазначених зобов’язань до моменту їх повного погашення. Тобто стягнення заборгованості, накладення і стягнення штрафів, а також притягнення до адмінвідповідальності за порушення, пов’язані з такими страховими внесками, є компетенцією Фонду.

Крім того, з початку 2011 року діє нова редакція ст. 165-5 КпАП, згідно з якою фактично виключена адмінвідповідальність за ухилення страховика від реєстрації платником страхових внесків, а також за несвоєчасну або неповну сплату страхових внесків.

З 1 січня 2011 об’єктивна сторона цього правопорушення полягає в порушенні порядку використання коштів цього загальнообов’язкового державного страхування, несвоєчасному або неповному їх поверненні, подаванні несвоєчасної, неповної чи недостовірної звітності. Тому, як роз’яснив Фонд, у разі виявлення порушень, пов’язаних з ухиленням посадових осіб страховика від реєстрації платником збору, несвоєчасною або неповною сплатою внесків, адмінстягнення з 1 січня 2011 року на таких порушників не накладаються.

Тут ідеться про застосування правила зворотної сили закону. Згідно зі ст. 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків пом’якшення або скасування відповідальності особи. У даному випадку зміна складу адмінправопорушення призвела до того, що відбулося скасування відповідальності за дії, які раніше вважалися правопорушенням. Отже, повинні застосовуватися положення зазначеної статті Конституції.

Фонд також повідомляє, що до прийняття нового порядку провадження у адмінсправах в цій сфері, при накладенні адмінстягнень слід керуватися положеннями загальних норм КпАП і старого Порядку накладення адміністративних штрафів органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Джерело: news.ligazakon.ua