...
Реєструйся

Графік відпусток ! Важливо ! Цікаво ! mediapro, роз’ясніть будь ласка !


Питання : Коли слід (бажано) затверджувати графік відпусток !?

Користуючись практичним посібником В.Рожнова ” Розпорядчі документи з кадрових питань” на сторінці 60 (абзац 4) зазначено: “Черговість надання відпусток визначається графіком,який затверджується до початку року в установленому порядку керівником підприємства…”

https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090386.html – сказано, законом № 504/96-ВР не встановлено строку затвердження графіків надання відпусток, проте на сьогодні діють Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС 20.07.84 р., п. 20 яких передбачено, що графіки надання відпусток складаються на кожний робочий рік не пізніше 5 січня. Чи дійсно ці Типові правила діючі на сьогодні, будь ласка надайте роз’яснення ! Дякую за увагу !