...
Реєструйся

Кадрове діловодство: приймаємо на роботу


Практичні рекомендації щодо порядку прийняття на роботу на конкретному підприємстві; зразки формулювань розпорядчих документів з урахуванням умов укладеного з працівником трудового договору, зокрема про встановлення неповного робочого часу, випробування, укладення договору про повну матеріальну відповідальність, роботу за сумісництвом тощо.

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Правила прийняття на роботу

Порядок прийняття на роботу

Розділ 2. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Загальні положення

Узгодження умов трудового договору

Визначення форми трудового договору

Укладення контракту

Розділ 3. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Загальні положення 

Зразки наказів про прийняття на роботу:

· основну на невизначений строк з нормальною
тривалістю робочого часу  
· за контрактом         
· за конкурсом 
· неповнолітнього      
· з виконанням роботи на дому       
· з умовою виконання обов’язків за суміщуваною
професією     
· особи, направленої для проходження
альтернативної (невійськової) служби     
· в порядку переведення
з іншого підприємства       
· за сумісництвом       
· з установленням строку випробування   
· з укладенням договору про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність         
· з індивідуальним режимом робочого часу           
· з неповним робочим днем 
· на період відсутності основного працівника    
· тимчасову   
· на час виконання певної роботи  
· сезонну         

Розділ 4. ВЗЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА ОБЛІК

Заповнення особової картки працівника  
Оформлення облікової картки
військовозобов’язаного (призовника)      
Формування особової справи        
Внесення запису до штатно-посадової книги      

Розділ 5. ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК ТРУДОВИХ КНИЖОК. ВНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ

Загальні питання   

Реєстрація трудових книжок          

Зразки записів про прийняття на роботу
в трудовій книжці:

· основну на невизначений строк з нормальною
тривалістю робочого часу  
· призначення керівника акціонерного товариства
за рішенням загальних зборів акціонерів  
·  за контрактом           
· за конкурсом 
· неповнолітнього     
· з виконанням роботи на дому    
· з умовою виконання обов’язків за суміщуваною
професією    
· особи, направленої для проходження
альтернативної (невійськової) служби      
· в порядку переведення з іншого підприємства   
· з установленням строку випробування    
· з укладенням договору про повну матеріальну
відповідальність      
· з індивідуальним режимом робочого часу          
· з неповним робочим днем 
· на період відсутності основного працівника      
· тимчасову   
· на визначений строк       
· на час виконання певної роботи   
· сезонну