Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
2 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
zhekkka_kadr
10 лютого, 2011 - 14:52
Роз'ясніть будьласка,який закон регулює боротьбу з корупцією ? Адже з 01.01.2010 р вийшов новий закон "Про засади запобігання та протидії корупції",у розділі VIII (ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ) пункті 2 якого сказано: Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2010 року: Закон України "Про боротьбу з корупцією".. Тобто один закон замінив інший (логічно). Далі вийшов такий закон "О признании утратившими силу некоторых законов Украины относительно предупреждения и противодействия коррупции" Закон от 21.12.2010 № 2808-VI действует с 05.01.2011 У якому говориться: Верховна Рада України постановляє: 1. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 691; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205); Тобто закону регулючого боротьбу з корупцією на цей день немає. Як у кадровика у мене виникє питання,на які нажаль не можу знайти відповідей. Наприклад: Чи є дійсними "Попередження про спеціальні обмеження державного службовця" (Закон про боротьбу з корупцією є недійсним) . У конкурсних білетах на заміщення вакантних посад держ службовців 3-є питання обов'язково має бути із закону "Про боротьтбу з корупцією" (який є недійсним) Дякую за увагу !
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
25 лютого, 2011 - 12:59
Законом України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» 21 грудня 2010 року N 2808-VI визнано такими, що втратили чинність: - Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 691; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205); - Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205, N 29, ст. 392); - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699; 2010 р., N 9, ст. 87). Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 05.01.2011 (Голос України, 2011, 01, 05.01.2011 N 1). На 25.02.2011є доручення Президента України «Щодо забезпечення додержання прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг» від 14 лютого 2011 року до прем’єр міністра М. Азарова. Рада прийняла за основу проект Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" № 7487. Законопроект спрямований на створення дієвого антикорупційного законодавства України. Документ підготовлено з урахуванням пропозицій, висловлених Групою країн проти корупції Ради Європи (GRECO), застережень Конституційного Суду України, експертів та громадськості. Зокрема, законопроект передбачає: розширення кола суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, а також уточнення і конкретизацію умов віднесення до числа таких суб'єктів окремих осіб; чітке визначення кола суб'єктів, які здійснюють заходи, координують і контролюють діяльність щодо запобігання та протидії корупції; конкретизацію видів обмежень суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення щодо використання ними службового становища, роботи близьких осіб, суміщення посад та сумісництва, а також щодо одержання такими суб'єктами подарунків; установлення обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави; запровадження нового порядку здійснення фінансового контролю, встановлення обов'язку декларування як доходів, так і витрат, визначення строків подання декларації та опублікування в офіційних друкованих виданнях декларацій про майновий стан, доходи і витрати посадовців. Проектом пропонується також встановити персональний обов'язок осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів. Він містить положення про запровадження антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі актів, які вносяться на розгляд Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, з метою запобігання корупційним проявам ще на стадії опрацювання проектів будь-яких нормативних актів. Законопроектом передбачається заборона на одержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. Пропонується надати право об'єднанням громадян, а також окремим громадянам брати участь у діяльності із запобігання та виявлення корупційних проявів, у тому числі шляхом здійснення громадського контролю за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Проектом передбачається ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, - єдиної бази даних, в якій зосереджуватимуться відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Також запроваджується положення, за яким кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, а вартість незаконно одержаних послуг та пільг - стягненню на користь держави. Документом пропонується також внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, передбачивши адміністративну відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення та посилення відповідальності за злочини у сфері службової діяльності, зокрема, ввести кримінальну відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які працюють в юридичних особах приватного права, що фінансуються за рахунок державного, місцевого бюджету. Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН На 25.02.2011 є проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 17.12.2010 р. N 7487. Суб'єкт законодавчої ініціативи: Президент України Автор законодавчої ініціативи: В. Ф. Янукович Відповідальний комітет: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Голова комітету: І. Калєтнік Проходження проекту за стадіями: Одержаний ВР України - 17.12.2010 Прийнятий за основу – 23.12.2010 Підготовлений до 2-го читання – 18.02.2011. На сьогодні дійсно утворилась «дірка» в законодавстві про корупцію. Думаю, необхідно чекати прийняття нового закону.