Кілька запитань щодо педагогічних працівників (навантаження на вчителя-сумісника, зарахування періодів роботи на певних посадах до педстажу для виплати надбавки за вислугу років, тривалість відпустки директора бібліотеки ВНЗ


На запитання відповідає завідувач відділу соціальних питань і охорони праці Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України Олег СМИРНОВ

Вчителя фізики, який працює на основній роботі у вищому навчальному закладі, прийнято за сумісництвом до загальноосвітньої школи з навантаженням 11 год. на тиждень (4 год. — у четвер і 7 год. — у суботу). Чи не суперечить чинному законодавству встановлене навантаження?

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Якою є норма робочого часу для вчителя, прийнятого за сумісництвом?

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом.

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці визначається постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43. Згідно з пунктом 2 вказаної постанови тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці вчителя, з яким укладено трудовий договір на роботу за сумісництвом, здійснюється за умовами, передбаченими для цієї посади, незалежно від того, яку посаду він обіймає за основним місцем роботи. Аналогічно визначається норма робочого часу на роботі за сумісництвом.

Чи має право музичний керівник дошкільного навчального закладу працювати на 1,5 ставки за основним місцем роботи?

Умови оплати праці працівників дошкільних навчальних закладів регулюються Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102. Відповідно до пункту 63 зазначеної Інструкції навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками, до яких належать і музичні керівники дошкільних навчальних закладів, розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. При цьому обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Чи зараховується період роботи на посадах вихователя і директора оздоровчого табору до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років?

Статтею 12 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-III передбачено, що позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі оздоровчих закладів, які здійснюють позашкільну освіту.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78. Відповідно до пункту 2 цієї постанови дія Порядку поширюється на працівників, які обіймають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти. Посади вихователя і директора позашкільного навчального закладу містяться в зазначеному Переліку.
Таким чином, робота на посадах вихователя і директора дитячого оздоровчого табору зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років.

Яка тривалість щорічної основної відпустки директора бібліотеки вищого навчального закладу IV рівня акредитації?

Порядок надання відпусток працівникам навчальних закладів регулюється Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), Кодексом законів про працю України, Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346, іншими нормативно-правовими актами України. При наданні відпусток мають застосовуватися також положення галузевої угоди та колективного договору.

Щорічна основна відпустка працівникам бібліотек вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації надається тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону № 504). Крім того, згідно зі статтею 8 зазначеного Закону таким особам може надаватися щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, зокрема за ненормований робочий день. Її тривалість не має перевищувати 7 календарних днів. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором з дотриманням Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка (додаток 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України). До цього Орієнтовного переліку, зокрема, включено посади керівників структурних підрозділів, якими є також і бібліотеки навчальних закладів, бібліотекарів, бібліографів тощо.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III посаду директора бібліотеки вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації віднесено до основних посад науково-педагогічних працівників. Однак, зважаючи на те, що ще не внесено відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346, на сьогодні тривалість щорічної основної відпустки такого директора становить 24 календарних дні, а додаткової за ненормований робочий день, яка надається на загальних підставах, — до 7 календарних днів.

Журнал "Довідник кадровика", №1, 2011

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень